Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:110
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#49374Dodání dvou dodavatelů energie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 8 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2021, před 5 měsíci

Ludmila Vilhanova

Znění stížnosti

Dne 16.4.2020 jsem podepsala smlouvu s Centrálním výběrovým řízením o dodávce energie,poslali mi dva dodavatele,e. ON A xenergie, s tím že xenergie po mě teď požaduje deaktivacni poplatek 6050kc za porušení smlouvy, nikde jsem žádnou smlouvu s žádným dodavatelem nepodepsala, tímto žádám o nápravu, děkuji


Produkt

Centrální výběrové řízení


Požadované řešení

Vyřešení problému s xenergii


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2021 12:51, před 4 měsíci

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (zde za spotřebitele zmocněnec/zprostředkovatel) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebitelce možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce. Logickým výkladem lze nepochybně dospět k tomu, že lze-li smlouvu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek, je možné tuto výpověď provést i ještě před samotným zahájením dodávek.


Co se týče případné smluvní pokuty při ukončení závazku, dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Zároveň dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, 33 Odo 469/2006, platí, že ujednání, jehož smyslem je sjednání smluvní pokuty pro případ výkonu práva odstoupení od smlouvy a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti je absolutně neplatné. Pokud tedy spotřebitel odstupuje od smlouvy na základě zákonných důvodů, nemůže být za výkon tohoto práva sankcionován. Zda je takovéto ujednání součástí obchodních podmínek nebo smlouvy samotné není v tomto případě rozhodující.

Pro úplnost uvádíme, že dozorovou činnost a mimosoudní řešení sporů vykonává, Česká obchodní inspekce u zprostředkovatelů a Energetický regulační úřad u držitelů licence u dodavatelů.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Nejzazší možností je zahájení soudního sporu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2021 16:01, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.