Společnost


Snefru s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49379Bezdůvodné obohacení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2021, před 27 dny

Lucie Zelníčková

Znění stížnosti

Dne 22.01.2021 jsem prostřednictvím e-shopu www.pecka-darky.cz
(provozovatel Snefru s.r.o.) zadala objednávku č. 7720432. Celkovou
hodnotu objednávky ve výši 925,- Kč jsem současně uhradila kartou,
číslo platby: 27956916. Objednávku jsem dne 3.2.2021 následně
telefonicky zrušila (odstoupila jsem od smlouvy). Zaměstnanci e-shopu
jsem po telefonu na jeho žádost nadiktovala číslo účtu pro vrácení
platby. Následně mi bylo emailem zasláno také potvrzení o stornu.
Zákonná 14denní lhůta pro vrácení peněz uplynula dne 17.2.2021.
Peníze mi vráceny nebyly. Na moje následné emaily, které znovu
obsahovaly číslo účtu i výzvu k zaplacení, e-shop nereagoval a telefon
nikdo nebere. 2.3. 2021 jsem poštou na adresu provozovatele e-shopu
odeslala Výzvu k vydání bezdůvodného obohacení. Pravděpodobně v
reakci na ni mi 6.3.2021 přišel z e-shopu email, že mi budou peníze
vráceny v následujícím týdnu. Bohužel, ani do dnešního dne nemám
peníze na účtu. Provozovatel e-shopu se na můj úkor prokazatelně
bezdůvodně obohatil, nereaguje na moje opakované výzvy a prakticky
nekomunikuje.


Produkt

Rouška z netkané textilie 50 ks; Sunway respirátor FFP2 / KN95 bílá 80 ks


Požadované řešení

vrácení zaplacené částky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2021 15:15, před 19 dny

Zadržuje-li podnikatel peněžní prostředky spotřebitele bez právního důvodu, jedná se o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Podnikatele je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 07:57, před 19 dny

Spotřebitelka nás prostřednictvím e-mailové komunikace informovala o tom, že jí byly peněžní prostředky vráceny. Stížnost z tohoto důvodu uzavíráme.