Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:160
Z toho za letošní rok:22
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49392Nedodane a zaplacené zbozi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2021, před rokem

Iveta Bartošová

Znění stížnosti

V prosinci jsem si objednala od nich oblečení které stále nedorazilo z dvou teplakovych souprav, tepláky a tílko přišlo jen tílko v katastrofickem materiálu na e-mail nikdo nereaguje a když jsem v lednu psala o stavu tílka bylo mi řečeno že zbytek oblečení přijde o stavu tílka ani slovo celkem jsem platila 3705kc chci své peníze vrátit zpět tílko klidně na své náklady jim pošlu.


Produkt

byly to dvě teplakove soupravy značky Nike, tílko fitness, a tepláky značky adidas


Požadované řešení

Tílko klidně záslu zpět na jakou koliv adresu co mi zašlou ale žádám o vrácení peněz zpět na účet. Dekuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 08:21, před rokem

Nedodaná část zásilky:
Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupit lze zásadně jen od té části, ve které nebyla smlouva splněna (§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku), tzn. jen ohledně toho zboží, které vůbec nebylo dodáno.

Vadná část zásilky:
Neodpovídá-li dodaná věc svou kvalitou tomu, co si strany smluvily nebo co prodejce inzeroval, má vadu. Vadnou věc je možné reklamovat. Reklamace musí být vyřízena v zásadě do 30 dnů, jinak vzniká spotřebiteli nárok na odstoupení od smlouvy pro porušení smluvní povinnosti na straně prodávajícího (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 2002 občanského zákoníku).

V rámci uplatněné reklamace může spotřebitel požadovat po prodávajícím v této konkrétní věci buď dodání nové věci - v odpovídající kvalitě, a nebude-li to řešení možné, pak může spotřebitel odstoupit od smlouvy (§ 2169 občanského zákoníku).

Reklamace se uplatňuje zásadně vůči prodávajícímu (§ 2172 občanského zákoníku). Tím je v řešené věci Delta Division s.r.o., a to bez ohledu na překvapivá ustanovení jejích obchodních podmínek, ve kterých deklaruje opak (§ 1753 občanského zákoníku ve spojení s rozhodovací činností ADR České obchodní inspekce). Sídlo společnosti je na adrese Milady Horákové 382/75, Praha, 17 000. Věc je možné reklamovat i na dálku, např. zasláním věci spolu s uplatněním reklamace na adresu sídla společnosti.

Další postup:
Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2021 14:36, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.