Společnost


ŠKODA AUTO a.s.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#49405Nevyhovění žádosti o výměnu řídící jednotka ABS/ESP

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2021, před 3 lety

Martin Tonhauser

Znění stížnosti

Dobrý den,

jsem majitelem osobního vozu Škoda Octavia II, datum výroby leden 2009. V lednu roku 2018 jsem se dostavil v rámci svolávací akce k odstranění závady na jednotce ABS, a to do autorizovaného servisu Auto Hégr, a.s. v Šumperku, neboť docházelo k termomechanickému přetížení v řídící jednotce pro ABS. Jako člověk, který nemá o opravách těchto komponentů větší povědomí, jsem měl za to, že došlo k výměně vadného a dlouhodobě nesprávně fungujícího dílu za nový, což se však nestalo.


Dne 27. 2. 2021 však došlo k rozsvícení výstražné kontrolky ABS + ESP za současného problikávání kontrolky ruční brzdy. V servisu byla diagnostikována vadná jednotka ABS ( kód závady 3FE0 ). Z tohoto důvodu jsem telefonicky kontaktoval příslušný autorizovaný servis, kde mi bylo sděleno, že při svolávací akci došlo pouze k přehrání softwaru řídící jednotky a ne k výměně vadného komponentu bez závady, který by zaručil dlouhodobý bezvadný provoz zakoupeného vozu. Chápu, že pouhé přehrání softwaru bylo pro výrobce mnohonásobně méně nákladným řešením než skutečná výměna vadného komponentu.


Dle platného právního výkladu však výrobce vozu nepostupoval v souladu se zákonem, kdy neodstranil vadnou jednotku ABS, která již v té době byla vadná (na základě toho byla předmětná svolávací akce realizována!!!), pouze došlo k elegantnímu oddálení řešení skutečného problému, kdy z pohledu zákazníka došlo ke snaze přenést dodatečné náklady a faktickou výměnu vadné řídící jednotky na koncového uživatele, což považuji za nepřijatelné, neboť pokud má automobil nějakou nebezpečnou závadu, má spotřebitel možnost výrobek (případně jeho část) vrátit bez ohledu na to, že již není v záruce. Na uvedené není žádný časový limit a nehrozí tedy ztráta nároku z důvodu prodlení.

Jednoznačně nesouhlasím s názorem, že kdyby došlo k poškození řídící jednotky ABS v důsledku výrobní vady, projevilo by se toto již dříve, neboť samotná závada se na vozidle neprojevila ani při několikaletém užívání automobilu před samotnou svolávací akci!

Na základě výše uvedeného jsem se obrátil na výrobce se žádostí o bezplatnou výměnu vadného dílu – řídící jednotka ABS, tak abych jako věrný zákazník společnosti mohl nadále bezproblémově vůz užívat.

Bohužel společnost Škoda Auto a.s. moji žádost nepovažuje za důvodnou s tím, že pouze uvedla, že jsem se zúčastnil akce 45F4 – řídící jednotka ABS/ESP, datum zahájení 28.06.2017, která byla na tomto voze provedena dne 09.01.2018 (bez bližšího vysvětlení) a právního zdůvodnění zamítnutí mé žádosti.

Jsem si vědom skutečnosti, že jako malý spotřebitel jsou mé šance vůči společnosti Škoda Auto a.s. velmi omezené, přesto s tímto neférovým postupem jednoznačně nesouhlasím.

Děkuji za pomoc při řešení mého problému


Produkt

Vadná řídící jednotka ABS/ESP - po svolávací akci, v rámci které nebyla jednotka vyměněna za bezvadnou


Požadované řešení

Bezplatná výměna vadné jednotky


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 13:24, před 3 lety

Výrobek je vadný a nebezpečný:
Při svolávací akci, kdy je na náklady prodávajícího odstraňována vada, která ve svém důsledku může vést k tomu, že výrobek bude při svém používání nebezpečný (ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků), musí být tato vada odstraněna. V opačném případě by spotřebitel výrobek (je-li v důsledku vady nebezpečný) měl mít možnost vrátit (§ 5 odst. 7 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků).

Zda je výrobek v důsledku vady nebezpečný musí posoudit technik/odborník, nicméně v případě závady brzdového systému a v případě, kdy je navíc uspořádána tzv. svolávací akce, je možné předpokládat, že by výrobek s touto vadou mohl být v konečném důsledku nebezpečný. To však nejsme schopni z naší pozice posoudit.

Výrobek je vadný, ale není nebezpečný:
Pokud není výrobek, který má vadu popsanou ve stížnosti, s touto vadou nebezpečný, ale je "pouze" vadný, nic to nemění na tom, že zaváže-li se servis k tomu, že vadu na výrobku odstraní, tak ji musí skutečně odstranit, nikoliv jen "zamaskovat" [§ 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník].

Vůči nesprávnému provedení servisní opravy je možné uplatnit práva z vadného plnění (tzn. postup autorizovaného servisu reklamovat). Lhůta, po kterou lze právo z vadného plnění uplatnit, je podle našeho názoru obecná tříletá promlčecí lhůta. Spotřebitel má tedy možnost uplatnit práva z vadného plnění do tří let od okamžiku, kdy se o vadě dozvěděl, resp. dozvědět mohl a měl (§ 619 a § 629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). S ohledem na zásadu zákazu zneužití práva doporučujeme reklamaci uplatnit vůči servisu neprodleně poté, co spotřebitel vadný postup servisu zjistil. Spotřebitel bude muset prokázat, že servisní prohlídka byla provedena vadně a vada nebyla vůbec odstraněna.

Reklamovat přímo konkrétní vadný kus výrobku již není možné (§ 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2021 16:18, před 2 lety

Společnost se doposud ke stížnosti nevyjádřila. Tímto ji zdvořile žádáme o reakci. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.5.2021 16:26, před 2 lety

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.