Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:362
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:16
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49430Chtějí po mně peníze i když jsem se pořád snažil zrušit účet, na e-maily neodpovídali

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2021, před 9 měsíci

Marek Ptáček

Znění stížnosti

Dobrý den..
Chtějí po mně peníze
Já se snažil zrušit účet, ale neodpovídali na email, nijak to nešlo zrušit, jediná cesta jak jim neplatit 1000 měsíčně bylo si zablokovat kartu a udělat si novou, poté mi přišel dopis, že mam u nich dlužnou částku 101 euro..ale v dopise opět žádný kontakt nic..nevim jak se jich mam už zbavit..mam jich fakt plný zuby..když mi od nich přišel mail, hned jsem odpověděl, ale úplně bez reakce..na stránkách žádný kontak, nic..ani tam nikde předtím nešlo zrušit členství..nevim co mam dělat...v tom dopise navíc neni ani žádný jméno právníka nebo kontakt na něj..děkuji


Požadované řešení

Poradit co mam dělat


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2021 11:46, před 9 měsíci

Spotřebitel může smlouvu vypovědět. To lze učinit v písemné formě a zaslat na adresu sídla společnosti (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland), a to doporučeně a s dodejkou, neboť díky tomu bude mít spotřebitel pro případný další spor důkaz o zaslané výpovědi. Ze stejného důvodu doporučujeme si uchovat její kopii.

Ve výpovědi je třeba uvést své celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci ve službě a uživatelské jméno. Dále výslovně uvést, že v souladu s článkem 5 obchodních podmínek smlouvu spotřebitel vypovídá.

Výpověď je třeba zaslat ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Bude tedy třeba zjistit, kdy byla smlouva uzavřena a po jakých obdobích se obnovuje. Zjištění tohoto data musí spotřebitel "vypátrat" sám (např. přes e-mail, kterým mu bylo potvrzeno členství atd.). Okamžikem doručení se výpověď stane automaticky účinnou a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení peněžních prostředků, které by byly od okamžiku výpovědi smlouvy společností neoprávněně vyúčtovány.

Pokud nebyl spotřebitel v rámci registračního procesu společností řádně poučen o trvání závazku, způsobu jeho ukončení či o ceně, za kterou je služba poskytována, mohl by podle našeho názoru rovněž namítat, že byl společností uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Je-li spotřebitel uveden v omyl, je jeho právní jednání neplatné. Bylo by proto patrně možné namítat neplatnost smlouvy, a tudíž i neoprávněné strhávání poplatků. Ve většině případů, které v rámci naší služby řešíme, informační povinnost řádně splněna není.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2021 22:54, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel kontaktovat Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen - dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku.