Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#49467Ukončení veškerých změn dodavatele energií

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.03.2021, před měsícem

Jaroslava Žikešová

Znění stížnosti

Dobrý den dne 16. 3.2021 jsem zaslala ukončení plné moci .Velmi vás prosím o zastavení všech změn dodavatelů energií.Vaš se pracovník přišel ke mně do bytu,já stará důvěřivá důchodkyně,aniž bych pochopila co podepisují jsem naletela a nyní je pro mě velmi stresující že mám odejít od svých dodavatelů,jsem stará nemocná vše jsem měla blízko domova a nyní po mě chtějí přejít k jinému dodavateli ,prosím moc o zrušení všech úkonů ,nic takového jsem si nepřála


Požadované řešení

Ukončení veškerých změn


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2021 14:21, před měsícem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

K výběru dodavatele uvádíme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitelka (zde za spotřebitelku zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebitelce možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2021 15:59, před 17 dny

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.