Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:51
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#4950Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2014, před 7 lety

Milan Černý

Znění stížnosti

Týká se reklamace č. 18/11/14 - prodejna 701 AVION SHOPPING PARK OSTRAVA (zboží koupeno 14.8.2014 a reklamováno 5.11.2014)
Popis reklamace - vydřená podšívka v obou botách
Reklamace neuznaná - ze strany prodejce tvrzeno, že se jedná o nevhodný výběr obuvi, obuv nízká, údajně prodřeno od palců, atd.
Naše stanovisko - sepsáno jako "odvolání" přímo na prodejně (je na prodejně k dispozici) - nesouhlas se zamítnutím reklamace z důvodu, kdy:
- vada se projevila ve lhůtě cca 2 měsíců od koupi
- nevykazuje žádné známky poškození ani nevhodného užívání či špatného zacházení, obuv nošena výhradně v interiéru
- spotřebitel NEBYL při koupi nijak poučen ani informován o žádných zásadních vlastnostech obuvi, o kterých když by dpoředu informován byl, tak by si tuto obuv nekoupil (např. pozor, obuv je nízká, máte-li takové a takové palce, může se stát to a to, atd.)
- obuv prezentována jako celokožená (včetně kožené podšívky), ve skutečnosti je však tato ve špici bot "textilní" - klamání zákazníka
- jako spotřebitelé trváme na dodržování příslušných § NOZ - zejména pak § 2161 o vadách, které se projeví ve lhůtě prvních 6 měsíců od koupě a zejména pak, pokud je ze strany prodejce tvrzeno, že vada byla způsobena mechanicky, je na prodejci, aby toto své tvrzení prokázal a dokázal
- jsme přesvědčeni, že ze strany prodjece tento postup dodržen nebyl a není, žádáme tímto o prošetření předmětné reklamace
- závěrem: je s podivem, že je možno takto v dnešní době přistupovat k platícím zákazníkům, jak jsme měli možnost též vidět, nejsme jediní, kdož mají s "reklamacemi" v sítích prodejen HUMANIC velmi negativní zkušenost
S pozdravem Milan Černý


Produkt

Pánská obuv 1x2-12-11-2243-0 v ceně 1.999,- Kč, zn. PAT CALVIN


Požadované řešení

Výměna zboží za bezvadnou obuv, avšak skutečně s celokoženou podšívkou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2014 19:44, před 7 lety

Břemeno trvrzení je vždy doprovázeno břemenem důkazním. V tuto chvíli leží důkazní břemeno v souladu s § 2161 odst. 2 občanského zákoníku na prodávajícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Ustanovení § 2161 občanského zákoníku také stanoví, že prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tedy nesplněná jakost při převzetí může spočívat i ve skutečnosti, že obuv je označena jako celokožená, ale ve skutečnosti má odlišné vlastnosti.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Reakce společnosti

Publikováno
2.12.2014 13:44, před 7 lety

Dobrý den,
k reklamaci uvádíme, že byla prodávajícím přehodnocena ve prospěch zákazníka, prodávající navrhuje způsob dořešení reklamace zrušením kupní smlouvy. O tomto způsobu vyřízení reklamace byl zákazník informován.

S pozdravem
HUMANIC CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2014 18:21, před 7 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení nabídnutého řešení a uzavření stížnosti.


Milan Černý

Uzavření stížnosti

Publikováno
2.12.2014 19:40, před 7 lety

Hodnocení:

Komentář: Spokojenost se způsobem vyřízení reklamace - byla zrušena kupní smlouva.