Společnost


Leo Express Global a.s.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#49500Leo express - nevracení peněz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

8 měsíců 20 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.03.2021, před 9 měsíci

Štěpán Obrtlík

Znění stížnosti

Přepravce mi nevrátil moje peníze, přestože jsem o ně požádal, následně mi je odebral na svůj účet.

Provozovatel dopravní služby Leo Express nevrací zpět peníze v hotovostně nebo bezhotovostně zpět spotřebiteli, například na jeho žádost, přestože firma přijímá platby v korunách českých v hotovosti nebo bezhotovostně na svůj účet a spravuje klientovy peníze, které převádí na virtuální tzv. leokredity, které patří klientovi. Vrací pouze zpět peníze v podobě virtuálních leokreditů, které musí spotřebitel utratit u přepravce, ale ne už v hotovostní a bezhotovostní podobě.
Ustanovení týkající se podmínek vrácení peněz v hotovosti nebo bezhotovostně zpět klientovi chybí v obchodních podmínkách přepravce, přestože jiní přepravci peníze vracejí a právní předpisy ČR to nařízují.

Dále po určité době bere klientovi jeho peníze, které má uložené na u přepravce v podobě leokreditů, protože v určené době je u přepravce neutratil.


Produkt

Leo express - dopravní služby


Požadované řešení

Vrátit částku 135,- Kč a omluvu od vedení společnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.3.2021 16:35, před 9 měsíci

Dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu, platí, že nenastoupí-li cestující s platným jízdním dokladem pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, má právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitý jízdní doklad dopravci vrátí jde-li o veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, nejpozději v den na ní uvedený jako den nástupu jízdy nebo potvrdil-li dopravce nejpozději v tento den nevyužití jízdního dokladu, a při částečném nevyužití jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu má v takovémto případě právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty.

Výše uvedené ustanovení má být dle našeho názoru interpretováno tak, že vrácením jízdného se rozumí vrácení peněžních prostředků v situaci, kdy cestující jízdenku hradil rovněž peněžními prostředky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
30.3.2021 09:19, před 8 měsíci

Dobrý den,

pro vyřešení vaší žádosti vás poprosím o číslo jízdenky za kterou Vám nebyly vráceny finanční prostředky.

Děkuji, s pozdravem
Jakub Vyskočil
Customer Care manager

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2021 09:06, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Štěpán Obrtlík

Reakce spotřebitele

Publikováno
29.4.2021 09:33, před 7 měsíci

Dobrý den,
chtěl jsem vrátit 135,- Kč ve formě virtuálních kreditů, které mi přepravce sebral po době určité.
Reklamoval jsem praxi přepravce, že nepřevádí kredity zpět na peníze, které nevrací klientovi.
Kredity jsou stále peněžní prostředky klienta, které přepravci nevlastní.

Reakce společnosti

Publikováno
21.6.2021 11:26, před 6 měsíci

Dobrý den,

jak již psal můj kolega - pro vyřešení vaši žádosti Vás poprosím o číslo jízdenky za kterou Vám nebyly vráceny peníze.

Děkuji a s pozdravem

Michaela Müllerová

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2021 15:28, před měsícem

Stížnost tímto přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost sdělit společnosti požadované údaje, které jsou nezbytné ke smírnému vyřešení sporu.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.