Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:280
Z toho za letošní rok:156
Stále v řešení:63
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 107 stížnostech.

#49509Balíček zdarma vymazání osobních dat

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc

Detail stížnosti

Publikováno
18.03.2021, před 2 měsíci

Veronika Ottová

Znění stížnosti

Dobrý den,

žádám tímto o vymazání osobních údajů a zrušení jakýchkoliv dalších objednávek a nabídek pro mou osobu.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem
Marcela Šulcová


Požadované řešení

Prosím o vymazání osobních údajů a zrušení jakýchkoliv dalších objednávek a nabídek pro mou osobu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.3.2021 08:41, před 2 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
19.3.2021 11:34, před 2 měsíci

Vážená paní Šulcová,
děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás informovali, že Váš požadavek byl k dnešnímu dni vyřízen. Zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Do doby, než se příslušná informace propíše do všech našich systémů, což může trvat několik dní, se může stát, že k Vám ještě nějaká naše nabídka dorazí, jelikož v okamžiku blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku, prosím nereagujte. Další oslovení již nebude z naší strany iniciováno. Děkujeme a přejeme hezký den. S pozdravem NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2021 10:50, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Veronika Ottová

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.4.2021 12:04, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Děkuji!