Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:71
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49623Dopis od GRANTEX s vymahanim nezaplacené pohledávky (jejich pokuty)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.03.2021, před 10 měsíci

Jana Šulíkova

Znění stížnosti

Dnes mi přišel dopis od společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP, která mě tímto naposledy vyzívá k zaplacení dlužné částky, čili už dříve vymáhání pokuty (predzalobni výzva)

Píše se v něm že výzvu považuji za předžalobní podle ustanovení paragrafu 142a zákona č. 99/1963
Nebude li jejich dlužná částka v uvedené lhůtě zaplacená do 15ti dnů odedneška, čili doručení dopisu, přistoupí jejich advokátní kancelář již neprodleně k vymáhání veškerých nároků soudní cestou..

K tomu byl přidán ještě jeden dopis s názvem SUBSTITUČNÍ PLNA MOC
Kterou bych asi měla podepsat, jako že ji přijímám..?
Aby za me komunikoval asi jejich advokát Mgr Jan Jakla, který je společníkem GRANTEX LEGALs.r.o..
Moc tomu dopisu nerozumim..
Ale dopis, nepřišel ani doporučeně, přišel obyčejně a byl pošťačkou vhozen do schránky.


Požadované řešení

Je moji povinností pokutu platit, když jsem nesouhlasila už dříve s jejich jednáním a od s mlouvy s nimi odstoupila..?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2021 23:57, před 10 měsíci

Důrazně nedoporučujeme spotřebiteli podepisovat cokoliv, o původu, účelu a vlastnostech čehož si není naprosto jist.

Ke skutkovému stavu jsme se již vyjadřovali u stížnosti #45813, proto se níže vyjádříme pouze ke smluvním pokutám, jejichž zaplacení si společnost nárokuje.

Je-li smluvní pokuta obsažená pouze v obchodních podmínkách a nikoliv ve smlouvě samotné (tj. na listině, kam spotřebitel připojuje svůj podpis), je neúčinná (viz nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3512/11).

Dále, je-li smluvní pokuta sjednána příliš neurčitě (tzn. formulace typu "v případě porušení povinností plynoucích z této přihlášky" atp.), a není z její formulace přesně možné určit, jakou konkrétní povinnost smluvní pokuta vlastně kryje, je taková smluvní pokuta neplatná (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. NS 23 Cdo 4281/2011).

A konečně, smluvní pokuta sjednaná pro případ výkonu práva na ukončení závazku (tzn. smluvní pokuta sankcionující spotřebitelův výkon práva na odstoupení od smlouvy nebo práva na výpověď smlouvy) je neplatná, neboť smluvní pokuta může být požadována pouze tehdy, je-li porušena smluvní povinnost, nikoliv je-li využito zákonem nebo smlouvou založené právo na ukončení závazku (viz doposud praxí nepřekonaný rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 4469/2010).

Samotné zaslání předžalobní výzvy ještě nemusí znamenat, že společnost přistoupí k vymáhání soudní cestou, avšak není to vyloučeno. Spotřebiteli v této fázi doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné obrátit se na advokáta, který by danou smlouvu prostudoval a spotřebitele v případném soudním sporu zastupoval, nebo alespoň komunikoval se společností Grantex s.r.o. Databáze advokátů je dostupná z https://www.dtest.cz/advokati.

Doporučujeme rovněž kontaktovat Energetický regulační úřad a Českou obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2021 14:27, před 8 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 11:39, před 7 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.