Společnost


ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#49717Neuznání odstoupeni od kupní smlouvy.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
25.03.2021, před měsícem

Jiří Sochor

Znění stížnosti

Dobrý den,
maminka byla pozvána na předváděcí akci od společnosti Zepter na Pankráci Praha 4.
v pronajaté místnosti mimo provozovnu Zepter.
Uzavřela smlouvu č.34825042 dne 16:12:2020.
Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podepsala na provozovně Zepter Spálená 55.
20.12.2020.
Společnost jí zaslala 2 dopisy, které mi dala včera.
Společnost neuznává zrušení smlouvy a požaduje úhradu 33270kč a případnou smluvní pokutu 25%.Maminka zboží nepřevzala, protože podala před dodáním zboží odstoupení od
kupní smlouvy a považovala jí za akceptovanou.


Produkt

Matrace a filtr do čističky vzduchu.


Požadované řešení

Uznání zrušení kupní smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2021 11:17, před měsícem

Jelikož kupní smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti, má spotřebitelka právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Spotřebitelka odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Společnost by však musela prokázat, že ke snížení hodnoty došlo a v jaké výši. Jinou úhradu nemůže prodávající po spotřebitelce žádat. V tomto případě k ponížení hodnoty zboží ani nemohlo dojít, jelikož jej spotřebitelka ani nepřevzala. Více informací o odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3283/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-uzavrene-pres-internet-ci-po-telefonu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.