Společnost


CZC.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:580
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 178 stížnostech.

#49719Neuznané reklamace a žádost o odstoupení od kupní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 19 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.03.2021, před 4 měsíci

Milena Pardubská

Znění stížnosti

Vážení,
už od 16.12.2020 řeším zdlouhavou sérii reklamací u CZC (osobně na pobočce U Garáží 1611/1, Praha 7). V průběhu asi 6 reklamací bylo na notebooku technikem uznáno celkem 5 závad, specificky tyto:
- výměna LCD coveru
- výměna pantu
- výměna MB (motherboard)
- výměna plastu
- výměna fanu
Těchto 5 závad však bylo sepsáno pouze ve 3 reklamačních protokolech, čímž se CZC bránilo. Tvrdili, že jsou potřeba 4 různé vady ve 4 různých protokolech.
Po hovoru s Vaší poradnou mi bylo řečeno, že na počtu protokolů nezáleží, ale záleží na počtu vad. CZC toto vyjádření asi po 3 návštěvách uznalo. Nově však žádalo přímé vyjádření od dtestu nebo ČOI. Zatím jsme se na Vás obrátili jen prostřednictvím poradny a čekáme na vyjádření ČOI, nově se na Vás obracím i prostřednictvím tohoto portálu.
Po získání Vašeho vyjádření z poradny, které jsem chtěla přiložit k žádosti o vrácení peněz, nám CZC řeklo, že nejste věrohodná instituce a nemůžete tyto spory řešit
Kromě toho přišlo CZC s tím, že výměna fanu (větráku) se nepovažuje za chybu a že výměna pantu a LCD coveru se počítá jako jedna chyba - tedy nárok na vrácení peněz nevzniká, protože různé chyby jsou jen 3.
Po dalším hovoru s Vaší poradnou mi bylo řečeno, že taklhe to nefunguje. Využila jsem Vašeho vzoru pro Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou vadu. Na tento dokument mi bylo řečeno, že tohle nikoho opravdu zajímat nebude. Od smlouvy jsou odstoupila 3.3.2021, dokument jsem odeslala na jejich reklamační oddělení, ze kterého mi přišla odpověď, že nejsou v této chvíli schopni nic dělat.
Mimo jiné nám také bylo 2x řečeno, že na prodejně není kompetentní osoba, která by byla schopna naše problémy řešit, takže máme přijít někdy jindy.
Notebook využíval můj syn k distanční výuce. Kvůli dlouhému řešení jsem byla nucena koupit mu na vlastní náklady nový, což se pro mě v této těžké době stalo devastačním.
Dnes, 25.3.2021, jsem opět navštívila CZC. Zamítli můj nárok na vrácení peněz a osobně mi bylo řečeno, že dokud na ně nepodám žalobu, tak neuvidím ani korunu. Na základě Vaší rady jsem jim předala i dokument - Výzva k vydání bezdůvodného obohacení. Bylo nám však opět řečeno, že tohle nikoho nezajímá a ani na prodejně není nikdo kompetentní, kdo by se tím mohl zabývat.
Jsem už opravdu zoufalá a nevím si rady. Čekám na vyjádření ČOI, ale zatím se nám nikdo neozval. Obracím se tedy na Vás a budu moc vděčná za jakoukoliv pomoc.
Děkuji, s přáním hezkého dne
Pardubská Milena


Produkt

ASUS FX504GM-E4233T 15,6"FHD IPS /i7-8750H/16GB/256GB SSD + 1TB/NV GTX1 (kód : 242967)


Požadované řešení

Žádám o uhrazení částky v plné výši, tedy 33 490,00 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2021 11:29, před 4 měsíci

Osoba pověřená k vyřizování reklamací a její absence v provozovně:
Dle § 19 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, musí být v provozovně po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Není-li takový pracovník přítomen, dopouští se podnikatel správního deliktu ve smyslu § 24 odst. 7 písm. w) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Za tento delikt hrozí pokuta až 1 mil. Kč. Spotřebitel, který má za to, že v jeho případě k takovémuto deliktu došlo, se může obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci. Své tvrzení je vhodné doložit, postačující je např. i svědecká výpověď.

Větší počet vad:
V případě odstranitelné vady, která se vyskytne na věci opakovaně, nebo v případě většího počtu takových vad, má kupující dle svého výběru možnost požadovat dodání nové věci (nebo jen výměnu vadné součásti věci) nebo právo od smlouvy odstoupit. O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady. O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována (charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci).

Při odstoupení od smlouvy závazek zaniká a strany mají povinnost si vrátit to, čím původně plnily. Pokud společnost nerespektuje oprávněné odstoupení od smlouvy učiněné spotřebitelem, tj. nevrátí mu peněžní prostředky, může spotřebitel zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nebude-li ani tehdy úspěšný, může se obrátit na civilní soud, a to i prostřednictvím advokáta (viz např. databáze https://www.dtest.cz/advokati).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2021 16:57, před 3 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 12:04, před měsícem

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.