Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 22 stížnostech.

#49729Hoverboard - baterie

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 rok 1 měsíc 24 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
26.03.2021, před rokem

Tomáš Hájek

Znění stížnosti

23.10.2019 byl Hoverboard zakoupen. První použití Hoverboardu bylo koncem ledna, kdy Hoverboard nešel nabít a baterie byla vybitá.

Hoverboard byl reklamován. Reklamace byla vyřízena výměnou akumulátoru. Jenže po prvním nabití baterie (dle návodu) haverboad vydržel jen cca 15 min provozu a indikace stavu baterie hlásila vybito. Po dalším nabití se situace nezlepšovala.

Hoverboard byl znovu reklamován( Srpen 2020) , že baterie nejde nabít.

Byl vrácen z reklamace, že baterie měla nízkou kapacitu a byla baterie oživena (září 2020). Na druhý den nešla baterie nabít. Bylo znovu reklamováno. Reklamace byla zamítnuta.
Dále jsem kontaktoval společnost Hecht, kde mi bylo doporučeno, že mám napsat nesouhlas s vyřízením reklamace. Bylo znovu reklamováno a zamítnuto.
Bylo řešeno s Dtestem, kde mi bylo sděleno, že mám nárok na uznání reklamace.

Znovu reklamováno u společnosti Hecht a znovu zamítnutá reklamace.

Momentálně mám nefunkční výrobek na kterém bylo ježděno cca 60minut a se sdělením, "Pokles kapacity akumulátoru zároveň podstatnou měrou ovlivní sám uživatel tím, jakým způsobem akumulátor používá a skladuje"

Dále bylo doporučeno, že se má akumulátor měnit 1x ročně.

Vše jsem nabíjel dle návodu a akumulátor nevydržel ani 3 měsíce.


Produkt

Hoverboard Hecht


Požadované řešení

Chci mít funkční výrobek. Tento výrobek od zakoupení nešel využívat a bylo řečeno, že situace nastala chybou zákazníka. Nabíjení jsem prováděl dle návodu.

6ádám o vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 10:25, před rokem

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se podle § 2167 písm. b) občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. I na samotnou baterii je záruka 24 měsíců, samozřejmě se musí přihlížet k tomu, že některé typy baterií jsou spotřební a nejdou nabíjet, jejich životnost tedy nemusí dosahovat celé délky záruční doby. Na nabíjecí baterie je záruka běžných 24 měsíců. Dle judikátu Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011 by standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících měl být cca 50%. Vyplývá tak z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.4.2021 17:24, před rokem

Vážený pane Hájku,
velice si vážíme, že jste se rozhodl zakoupit náš výrobek a je nám líto, že s ním nejste spokojen. Dovolte nám, abychom se vyjádřili k výše uvedenému požadovanému řešení. Pokles kapacity akumulátoru skutečně podstatnou měrou ovlivní sám uživatel tím, jakým způsobem akumulátor používá a skladuje. V návodu k použití v odstavci záruka na akumulátor, je na straně 19 / 32 uvedeno: „Na mechanické části akumulátoru a jeho příslušenství (dobíječka, kryty akumulátoru, balanční systém, ochrany) je poskytována standardní zákonná záruka, zákonná odpovědnost z vad v délce 24 měsíců od převzetí.“ Je nám líto vzniklé situace, ale ze strany Hecht MOTORS s.r.o. nedošlo v tomto směru k pochybení. Vždy se snažíme najít řešení tak, aby byli naši zákazníci plně spokojeni. Bohužel v tomto případě Vám ale musíme sdělit, že nevznikl nárok na vrácení peněz za tento výrobek. S pozdravem, Zákaznický servis, HECHT MOTORS

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2021 22:29, před rokem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.5.2021 08:09, před rokem


Tomáš Hájek

Dobrý den,
jde o to, že od začátku mám nefunkční výrobek. Který jsem nemohl využívat. O baterii jsem se staral dle návodu a byla od začátku nefunkční. Výrobek se nedal využívat. Proto jsem žádal o vrácení finanční částky.
O jakém skladování je řeč, když baterie nevydržela ani měsíc!! Jak jsem psal, je smutné, že vše necháte na zákazníkovi, jak mám synovi vysvětlit, že nemůže využívat Hoverboard.

Celá situace mě mrzí a byla chyba nákupu u společnosti Hecht, kde zákazník nemá právo na nic. Nikdy jsem se nesetkal s takovým přístupem.

Jak má být zákazník spokojen s výrobkem, který je od zakoupení nefunkční!!

Reakce společnosti

Publikováno
9.6.2021 15:43, před rokem

Vážený pane Hájku, vzhledem k uvedeným informacím ve Vaší stížnosti si dovolíme reagovat poněkud obecněji. V případě, že je tento Vámi zakoupený výrobek nefunkční, tak se můžete samozřejmě obrátit na naší pobočku. Pokud nevznikne nárok na provedení opravy tohoto výrobku v rámci záručních podmínek, tak v případě Vašeho zájmu máte možnost využít možnosti cenové nabídky na placenou servisní opravu. Zaměstnanci naší pobočky se Vám budou velmi rádi věnovat. Velice si ceníme toho, že jste naším zákazníkem. Naše společnost si zakládá na slušném a vstřícném jednání s našimi zákazníky a stejně tak na rychlosti vyřízení servisních zakázek. S pozdravem, Zákaznický servis, HECHT MOTORS s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2022 13:13, před 5 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.2.2022 13:42, před 5 měsíci


Tomáš Hájek

Dobrý den, reklamace byla zamítnuta, byla nabídnuta oprava. Ale cena opravy a náhradní baterie převyšuje cenu nového výrobku.
Zůstal mi nefunkční výrobek. Pro mě je to již uzavřená záležitost. Zůstal mi výrobek, který nebyl využit ke svému účelu. I když jsem vše dělal dle návodu tak baterie nebyla funkční již od zakoupení.
Děkuji za výpomoc.