Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:158
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:21
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49757Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
27.03.2021, před rokem

Božena ŠARIŠSKÁ

Znění stížnosti

Dobrý den,14.1.2021 jsem si objednala zároveň zaplatila 933 Kč u společnosti Juum pánské tepláky č. objednávky 5511542 a do dnešního dne 27.3.2021 jsem neobdržela žádnou zásilku.Dodaci lhůta měla být 5 - 40 dní.Několikrát jsem psala na podporu Juum o vysvětlení. Pokaždé mi přišla jedna a ta samá odpověď. Vaše zásilka je na cestě,vyčkejte. 3x jsem se byla ptát i na poště i ze sledovacim c. RR8511664400F. Bylo mi sděleno že neexistuje. Tak jem společnost žádala o vrácení peněz zpět na můj účet, a do dnešního dne jako kdyby se nic nedělo.


Produkt

Společnost Juum . Objednávkaze dne 14..1.2021. Č objednávky 5511542


Požadované řešení

Na moji objednávku čekám víc než bylo uvedeno 30 dní, a jsem nespokojená s jejich komunikaci. Žádám o vrácení peněz na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2021 15:31, před rokem

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platila-li spotřebitelka při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitelka využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měla spotřebitelka co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2021 13:31, před rokem

Tímto žádáme společnost, aby se ke stížnosti vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 13:40, před 11 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.