Společnost


Čedok a.s.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#4977Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 17 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.11.2014, před 8 lety

Luděk Mikl

Znění stížnosti

Zájezd číslo 5235 v termínu 21.7.2014-31.7.2014 Hotel CORAL HILLS,Egypt, smlouva 1599329.Reklamace se týká zakoupené služby-vízum nebylo zapsáno na voucheru.Po příjezdu na hotel jsme obdrželi kartu k pokoji a ten byl obsazen.Po reklamaci na recepci byla vydaná jiná karta,pokoj byl opět obsazen.Na přidělení dalšího pokoje jsme museli čekat do 23 hod a nakonec nám byl přidělen dvoulůžkový pokoj,i když byl objednán a zaplacen pokoj třílužkový.Chybějící lůžko bylo doplněno až po 3 dnech po příjezdu tedy 24.7.2014(obsazenost pokoje třemi dospělými osobami)Během pobytu nebyly ručníky na pokojích pravidelně měněny za čisté,vzledem k počtu tří osob na pokoji,dodán pouze jeden ručník absence plážových osušek a nedostatečný úklid na pokojích.Restaurace špinavé nádobí příbory sklenice,nedostatečný počet příborů talířů.Jednání personálu na urgované nedostatky nereagoval.Delegát cestovní kanceláře Mohamed Sinawi nic neřešil.Na nátlak byl sepsán reklamační protokol,který Čedok neuznal.


Produkt

Zájezd 5235 Coral HILLS RESORT,Egypt,smlouva 1599329


Požadované řešení

Z těchto důvodů požaduji vrácení 35% z ceny zájezdu za každého účastníka.Výše uvedené nedostatky ve všech poskytovaných službách byly tak závažné,že neumožnili prožít dovolenou v klidu bez stresů.Současně nebyly naplněny deklarované služby v plném rozsahu.Všechny tyto nedostatky a uvedené skutečnosti mán zdokumentovány fotografiemia jsem připraven je předložit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2014 11:45, před 8 lety

Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Existenci vad je nutné doložit (fotografie, video).

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.
Pokud společnost bude trvat na zamítnuté reklamaci, bude nutné domáhat se poskytnutí slevy soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.6.2015 14:38, před 8 lety

Společnost Čedok a.s. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena. Spor může být nadále řešen v soudním řízení.