Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2752
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#49792Samovolný pokus o zaplacení a stažení peněz z účtu bez souhlasu zákazníka.

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
29.03.2021, před 3 měsíci

Karla Velkoborská

Znění stížnosti

Přihlásila jsem se do seznamky singl50+ a zaplatila jsem měsíční poplatek. Teprve po zaplacení přišlo e-mailem - podmínky. Přehlédla jsem malými písmenky, že mám vypovědět smlouvu 4 dny před ukončením. Ale já chtěla a v podvědomí jsem zaplatila jen jeden měsíc.Já nechtěla nic prodlužovat a také jsem nedovolila z mého účtu stahovat peníze. Jakmile se be2 nepodařilo stáhnout samovolně peníze, začali vyhrožovat exekucemi a to již den po termínu nezaplacení.

Posílám kopii e-mailu
Platební upomínka
Vaše předplatné na www.singles50.cz
be2 S.à.r.l. / www.singles50.cz
Referenční číslo: CZ-2021-03-20-216408689-KS-DN (prosím uveďte toto číslo ve Vaší odpovědi. Na tento e-mail musíte odpovědět z registrované e-mailové adresy, jak vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (REGULATION (EU) 2016/679))
22.03.2021
Vážená paní

ke dni 20.03.2021 bylo Vaše 1 měsíc Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.singles50.cz ke dni 20.02.2021 s uvedením e-mailové adresy velkob@seznam.cz).

Uvedené prodloužení bylo realizované v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými jste souhlasil/a.

Produkt: 1 měsíc Premium členství
Forma úhrady: CreditCard MASTER

Zajišťovatel platebních služeb nás informoval, že Váš členský poplatek nebyl k datu 20.03.2021 připsán.

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku 699,00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 288,00 CZK.

Celková výše dlužného poplatku činí nyní 987,00 CZK.

Uhradit nyní


Převeďte prosím sumu ve výši 987,00 CZK nejpozději do 28.03.2021 prostřednictvím služby PayPal (https://www.paypal.com/…_CZ), využitím funkce "Odeslat platbu", a to na následující e-mailovou adresu:

paypal@be2.com
Referenční číslo: CZ-2021-03-20-216408689-KS-DN

Pokud potřebujete pomoc při provádění platby pomocí PayPal, kontaktujte nás prosím na paypal@be2.com. Prostřednictvím PayPal Vám zašleme osobní žádost o peníze. Upozornění: Tento e-mail se týká pouze otázek souvisejících s PayPal. Pokud máte nějaké další dotazy, pošlete nám prosím e-mail z Vaší registrované e-mailové adresy (jak vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679)) na collections@be2.com s Vaším referenčním číslem v předmětu emailu. Neodstraňujte prosím původní e-mail ve své odpovědi!

V případě, že nemůžete platbu dlužného poplatku realizovat prostřednictvím služby PayPal, je Vám k dispozici také možnost úhrady prostřednictvím bankovního převodu na účet uvedený níže:

Příjemce:
IBAN:
BIC/Swift-Code:
Banka:
Suma:
Referenční číslo:
Adresa:


be2 Sarl
DE62700202700667972744
HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank – HypoVereinsbank
987,00 CZK
CZ-2021-03-20-216408689-KS-DN
UniCreditBank - HypoVereinsbank Muenchen
Kardinal-Faulhaber-Strasse 3
D-80333 Muenchen, Germany

Včasné zaplacení je jediný způsob, jak zabránit navýšení nákladů.

Jakmile bude platba dlužného poplatku z naší strany přijata, bude případ uzavřen a od Vás již nebudou požadovány žádné další poplatky. Automatická prolongace Vašeho VIP členství byla již vypovězená. Své VIP členství budete moci využívat až do konce vypršení jeho platnosti, anebo budete moci svůj profil definitivně smazat.

Více informací naleznete v sekci s často kladenými dotazy, uvedenými níže.

**************************************
Tato zpráva Vám byla zaslaná automaticky.
Nereagujte na ni prosím, jelikož adresa odesílatele není uzpůsobena pro přijímání emailů.
Platnou kontaktní adresu najdete v sekci Pomoc.
**************************************
S pozdravem

Martin Bell
Oddělení pohledávek Singles50

**************************************
be2 S.à.r.l.
13, rue du Commerce – L-1351 Luxembourg – Luxembourg
**************************************
Singles50 Vymáhání pohledávek

1. O be2 S.à.r.l.
2. Vznik předplatného
3. Jedná se o závazný obchodní vztah
4. Vystavení faktury není nutné
5. Předplatné
6. Automatické prodloužení
7. Výpověď
8. Upomínka a Výpověď
9. Upomínka a Odstoupení od smlouvy
10. Upomínka a zneužití platebních údajů
11. Zastavení procesu vymáhání/ Platba
12. Proces vymáhání

1. O be2 S.à.r.l.
Společnost be2 S.à.r.l. provozuje jednu z největších evropských online seznamek. Pro více informací prosím navštivte stránku www.singles50.cz.

2. Vznik předplatného
Součástí procesu úhrady Premium členství je upozornění, že smlouva bude automaticky prodloužená o zvolené období platnosti členství (tj. 3, 6 nebo 12 měsíců) za stanovený, předem splatný poplatek. Všeobecné obchodní podmínky, se kterými jste souhlasil/a, také zdůrazňují prodloužení smlouvy a právo na vypovězení. Tímto souhlasem jste s námi vstoupil/a do obchodního vztahu.

3. Jedná se o závazný obchodní vztah
Obchodní vztahy uzavřené online jsou považovány za právoplatné stejných způsobem jako smlouvy uzavřené osobně, kdy obě strany zprostředkují vzájemné prohlášení o svém záměru. Zadáním svých platebních dat a stisknutím tlačítka pro potvrzení/dokončení platby, jste s námi vstoupil/a do obchodního vztahu a souhlasil/a jste s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Vystavení faktury není nutné
Obchodní vztah jste uzavřel/a online a o této skutečnosti jste přijal/a potvrzující e-mail. V rámci platebního procesu jste nám poskytl/a souhlas k odebrání finančních prostředků z Vaší platební karty. Je plně ve Vaší zodpovědnosti ujistit se, že splatná částka může být připsána na vrub. Osobní zaslání faktury není nutné.

5. Předplatné
Členský poplatek je splatný jednorázově nebo na splátky, a to v okamžiku nákupu. V rámci platebního procesu jste byl/a informován/a, že členský poplatek je splatný jednorázově předem, co jste také potvrdil/a kliknutím. Platba se automaticky zpracovává v okamžiku uzavření obchodního vztahu a nemůže být přerušena, dokonce ani okamžitým odvoláním. Mějte prosím na paměti, že elektronické platby mohou být zpracovávány (a připsány na účet příjemce) v průběhu několika dnů. To však neznamená, že platba byla původně zahájena v den zobrazený na Vašem účtu.

6. Automatické prodloužení
Automatické obnovení je součástí všech typů Premium členství. Předplacené období, uhrazené ze strany klienta, je automaticky prodlužováno. Členský poplatek je splatný jednorázově na začátku každého předplaceného období. S uvedenou skutečností jste souhlasil/a jak akceptací Všeobecných obchodních podmínek v průběhu registrace, tak úhradou našeho Premium členství. Mějte prosím na paměti, že jakékoliv zlevněné nabídky platí pouze pro první předplacené období. V rámci procesu úhrady Premium členství jsou naši klienti rovněž informováni, že pro následující prolongaci bude účtována plná, standardní sazba.

7. Výpověď
Předplatné je možné kdykoliv vypovědět. V okamžiku nákupu byla stanovena minimální výpovědní lhůta pro dané členské období. Výpověď se v případě dodržení výpovědního limitu stává platnou ke konci stávajícího předplaceného období.

8. Upomínka a Výpověď
Po podání Výpovědi jsou naši klienti ohledně jejího přijetí vždy informováni (tj. klientům je zasláno potvrzení výpovědi). Součástí tohoto potvrzení je také datum vypršení předplatného. Pokud si myslíte, že jste tuto upomínku přijal/a i přesto, že jste své Premium členství včas vypověděl/a, ujistěte se, zdali jste přijal/a potvrzení výpovědi a také zdali se dlužný poplatek vztahuje na období po (potvrzeném) datu vypršení předplatného. Pokud ano, vzneste prosím námitku odesláním e-mailu na collections@be2.com. V obou případech prosím nezapomeňte uvést své referenční číslo.

9. Upomínka a Odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy je nevyhnutné dodržet stanovené podmínky a lhůty. Ohledně postupu odstoupení od smlouvy jste byl/a informován/a v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek a v rámci registrace. Odstoupení od smlouvy je možné učinit v rámci určité výpovědní lhůty od data realizace platby. Po tomto limitu již odstoupení od smlouvy není možné. Mějte prosím na paměti, že realizaci chargebacku nelze považovat za platnou formu odstoupení od smlouvy. Naši klienti jsou v souvislosti s přijatou žádostí o odstoupení od smlouvy vždy zpětně kontaktováni, tj. jsou informováni v souvislosti s jejím přijetím či zamítnutím a případným dalším postupem. Naši klienti nejsou oprávněni realizovat po odstoupení od smlouvy chargeback, ale musí posečkat na realizaci refundace. V případě, že již našich služeb bylo ze strany klienta využito, je k dispozici možnost zajištění kompenzace. V případě, že jste již chargeback realizoval/a, jste povinen/povinna nést všechny s tímto vzniklé náklady. Pokud již služeb Premium členství bylo z Vaší strany užito, jste také povinen/povinna uhradit příslušnou kompenzaci. V případě, že je tato upomínka dle Vašeho mínění chybná, jelikož Vám již bylo z naší strany potvrzeno odstoupení od smlouvy, vzneste prosím námitku odesláním kopie potvrzení na e-mail collections@be2.com. V obou případech prosím nezapomeňte uvést své referenční číslo. Také prosím překontrolujte, zdali jste chargeback nerealizoval/a i přes úspěšné přijetí refundace. V takovém případě je naše pohledávka oprávněná.

10. Upomínka a zneužití platebních údajů
Ve výjimečných případech mohou být platební data zneužita za účelem koupě produktů na internetu. I přes uvedenou skutečnost bychom rádi zdůraznili, že jsme doposud nezaznamenali jediný případ, kdy by měl údajný podvodník přístup k osobním e-mailovým údajům a zároveň platebním údajům třetí strany. Z toho důvodu předpokládáme, že majitel registrované e-mailové adresy si zaregistroval také samotný profil a uhradil Premium členství. Pokud si i nadále myslíte, že jste byl/a obětí podvodníka, nahlaste prosím danou skutečnost odpovědným úřadům. Na případném policejním vyšetřování se budeme moci podílet poskytnutím veškerých přihlašovacích dat, ku příkladu IP adresy, poštovní adresy a platebních údajů, uložených zpráv a nahraných fotografií. V případě existence nezvratných důkazů v souvislosti se zneužitím platebních dat bude proces vymáhání pohledávek zastaven. Mimoto budou z naší strany proti odpovědné osobě vznesena obvinění a v souladu s tímto budou uplatňované z toho plynoucí nároky. Mějte prosím na paměti, že samotná Policejní zpráva není dostatečným důvodem pro zastavení vymáhacího procesu.

11. Zastavení procesu vymáhání/ Platba
Jakmile bude přijata včasná úhrada dlužného poplatku, vymáhací proces může být zastaven. Vyrovnání je přitom možné pouze prostřednictvím PayPal nebo bankovního převodu. Mějte prosím na paměti, že připsání platby na účet příjemce může trvat až 3 dny. Ve výjimečných případech může být s externí vymáhací společností domluvena platba prostřednictvím splátek. Podobný postup by však vedl k dodatečným poplatkům a úrokům.
Z administrativních důvodů nemůže společnost be2 S.à.r.l. akceptovat platbu prostřednictvím splátek.

12. Proces vymáhání
V případě, že dluh nebude do stanoveného termínu uhrazen, bude Váš případ automaticky předán k řešení externí společnosti pro vymáhání dlužných poplatků, což povede k navýšení dlužných poplatků a dalším, s tím spojeným důsledkům. Je-li to nutné, je možné s vymáhací společností domluvit také platbu prostřednictvím splátek. Mějte prosím na paměti, že pokud bude Váš případ předán k řešení externí vymáhací společnosti, bude o dané skutečnosti informováno více úvěrových institucí (ku příkladu ČNB), co pravděpodobně ovlivní Vaši úvěruschopnost. V případě, že dluh nebude uhrazen ani externí vymáhací společnosti, bude následně vydán soudní příkaz k jeho vymáhání. Veškeré s tímto spojené náklady jsou přitom hrazeny výlučně dlužníkem.


Produkt

be2 S.à.r.l. / www.singles50.cz Referenční číslo: CZ-2021-03-20-216408689-KS-DN (prosím uveďte toto číslo ve Vaší odpovědi. Na tento e-mail musíte odpovědět z registrované e-mailové adresy, jak vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (REGULATION (EU) 2016/679)) 22.03.2021


Požadované řešení

Proč bych měla platit, co jsem si neobjednala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2021 12:40, před 3 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“)

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem. Pokud došlo ke stržení platby neprávem a platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírně touto cesto, může spotřebitel kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
29.3.2021 21:27, před 3 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2021 09:26, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Karla Velkoborská

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.5.2021 08:47, před měsícem

Řídila jsem se dle Vašich rad a poslala jsem e-mail, přesně ve znění, jak jste doporučovali, posílám jejich odpověď.
Děkuji

děkujeme za Vaši zprávu.
Bohužel jsme Vaši výpověď v řádném termínu neobdrželi.
Jestliže vlastníte potvrzení, že jste automatické prodlužování Premium statusu vypověděl/a v řádném termínu a řádným způsobem (ku příkladu potvrzení o odeslání faxu, dopisu, nebo kopii mailu s podepsanou přílohou), pošlete nám ho, prosím.
Výpověď bude z naší strany možné ověřit a profil v souladu s přijatým potvrzením přenastavit.
Děkujeme vám za pochopení.
S pozdravem,
Jana Hájková
Oddělení pohledávek
be2 S.à.r.l.
13 rue du Commerce – L-1351 Luxembourg
Email: collections@be2.com

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.5.2021 13:39, před měsícem

Jak jsme uvedli v našem původním vyjádření, spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy (za předpokladu, že ujednání o automatické prolongaci bylo pouze v obchodních podmínkách, viz naše úvodní vyjádření v této věci). Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

A pouze z preventivních důvodů může spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“).

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2021 09:29, před 9 dny

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.