Společnost


BILLA, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:318
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#49848Stížnost na chování pokladní a urážky pracovníka ochranky Billa Nepomuk, Plzeň - jih

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.03.2021, před 4 měsíci

Renata Wolfová, Mgr.

Znění stížnosti

Dobrý den, chtěla bych tímto podat stížnost na prodejnu Billa Nepomuk (Plzeň-jih), konkrétně na pokladní č. 9 (její číslo je uvedeno na stvrzence) a ochranku prodejny. Jsem vaše stálá zákaznice a v této prodejně nakupuji zhruba jedenkrát týdně a dělám zde vždy velký nákup v ceně kolem dvou tisíc korun.
Dnes, tj. ve středu 31. března 2021, jsem přišla nakupovat do této prodejny tak jako obvykle až večer, protože je zde větší klid na nakupování. Do prodejny jsem dorazila cca v 19.20 hod. Nákup mi trval přibližně 20 minut. V prodejně bylo poměrně dost zákazníků, zřejmě proto, že je před Velikonocemi. Udivilo mě proto, že v provozu byla pouze jedna pokladna, a to číslo 2. Přede mnou čekalo na placení dalších 8 zákazníků s košíky. Když jsem zhruba po dvaceti minutách čekání přišla na řadu a vyndala nákup na pás, slušně jsem se zeptala paní pokladní, proč není otevřena ještě alespoň jedna pokladna, protože takhle dlouhé čekání je pro zákazníky velmi nepříjemné, zvlášť z hygienických důvodů (někteří zákazníci nedodržovali dvoumetrový odstup). Bylo mi řečeno, že se nemám divit, když chodím nakupovat tak pozdě, a že už je 20 hodin. V tu chvíli ke mně přiběhl pracovník ochranky, velmi nepříjemný muž, který mluvil špatně česky a řekl mi, že jsem přišla nakupovat pozdě a on mě mohl vyhodit hned u vchodu a do prodejny vůbec nepouštět s tím, že mám být ráda, že to neudělal. Také jsem se dověděla, že nevím co je práce, protože určitě nepracuji tak tvrdě jako on a že příště mě vyhodí hned. Muž z ochranky nedodržoval bezpečnostní odstup a po celou dobu, kdy jsem si uklízela nákup, stál těsně vedle mě a urážel mě - že nevím co je práce, že určitě nepracuji, protože kdybych pracovala, nemohla bych chodit takhle pozdě nakupovat apod. Paní pokladní se mě vůbec nezastala a nechala ho, aby mě urážel.
Z prodejny jsem odcházela s pláčem s tím, že už nikdy do této prodejny chodit nakupovat nebudu. Přesto, že jste ve mně ztratili pravidelného zákazníka, vás prosím o prošetření celé události a poučení onoho pána a paní pokladní, jak se mají chovat k zákazníkům. A ještě si myslím, že zaměstnanci, pracující v ČR, by měli umět dobře mluvit česky, a to i přesto, že jsou cizinci.
Vzhledem k tomu, že jsem zažila takové ponížení jak od paní pokladní, tak od pracovníka ochranky, prosím vás o prošetření celé události a vyvození patřičných opatření, aby se tato situace neopakovala. Myslím si, že jsem neprovedla nic tak závažného, abych se dočkala tak urážlivé reakce zaměstnanců prodejny Billa.
Pro klidné řešení situace jsem po uklizení nákupu ihned odešla z prodejny.


Požadované řešení

Ráda bych, aby prodejna zajistila i v pozdějším čase otevření prodejny, tj. po 19 hodině, otevření více pokladen tak, aby zákazníci nemuseli dlouho čekat na zaplacení.
Zároveň bych byla ráda, aby paní pokladní č. 9 a pracovník ochranky byli poučeni, jak se mají chovat k zákazníkům.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 09:05, před 4 měsíci

Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Má-li spotřebitel podezření na porušování opatření přijatých v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, může se obrátit s podnětem na krajskou hygienickou stanici.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2021 09:49, před 3 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.