Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#49873Neproplacená zpráva o úrazu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

23 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.04.2021, před 4 měsíci

Miloslav Hochman

Znění stížnosti

Dobrý den,
v lednu 2021 se mi stal úraz. Šel jsem tedy nahlásit vzniklou pojistnou událost na pobočku Generali. Zde jsem dostal formulář, který měl dvě stránky. První stránka se týkala mých údajů, oznámení o úrazu a bankovního účtu. Druhá stránka Zpráva o úrazu. Žádné informace jsem k vyplnění formulářů nedostal. Vyplnil jsem tedy první stránku, zašel jsem k lékaři, který mi vyplnil Zprávu o úrazu, za kterou si účtoval 500,- Kč. Vyplněné formuláře jsem odevzdal na pobočce.

Z Prahy mi přišel dopis, že chtějí doložit i lékařské zprávy. Volal jsem tedy na pobočku do Prahy, abych zjistil, k čemu potřebují lékařskou zprávu, když mám vyplněnou Zprávu o úrazu. Paní mi sdělila, že tato Zpráva o úrazu se vyplňuje pouze při žádosti o trvalé následky a v tomto případě to není třeba. Sdělil jsem jí, že tyto dva formuláře jsem dostal na vyplnění na jejich pobočce spojené sponkovačkou a nevěděl jsem tedy, že zrovna jeden z nich vyplňovat nemusím. Zeptal jsem se, zdali mi 500,- Kč bude proplaceno. Paní mi odvětila, že se omlouvá, že mají na pobočce zřejmě staré formuláře a že 500,- Kč mi ale neproplatí.

Z toho důvodu píšu tuto stížnost, protože mi takovéto chování nepřijde korektní. Dostal jsem na pobočce 2 formuláře spojené sponkovačkou a k tomu žádné informace na vyplnění. Nevěděl jsem, že Zprávu o úrazu nemusím vyplňovat, čímž jsem zaplatil zbytečně 500,- Kč. Nevidím tedy důvod v tom, proč by Generali mělo dávat od tohoto případu ruce pryč a já jako klient bych se s tímto chováním měl spokojit.

Veškeré doklady mám naskenované a pokud si je Generali vyžádá, tak je mohu doložit.

Děkuji za možnost řešit stížnosti přes dTest.


Produkt

Pojistná smlouva


Požadované řešení

Proplacení 500,- Kč za Zprávu o úrazu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2021 10:35, před 4 měsíci

I přesto, že spotřebiteli nebylo výslovně sděleno, že má vyplnit oba formuláře, jedná se konkludentní sdělení této skutečnosti a spotřebiteli tak podle našeho názoru byla způsobena škoda informací nebo radou podle § 2950 občanského zákoníku a mohl by požadovat náhradu této škody.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Obecně je k mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) u pojištění příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2021 08:11, před 4 měsíci

Vážený pane Hochmane,

děkujeme za Váš podnět, na základě kterého jsme přistoupili k prošetření celé záležitosti.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem


Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@generaliceska.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P.O.Box 305, 659 05 Brno.


Miloslav Hochman

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.4.2021 10:20, před 3 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

případ vyřešen. Děkuji společnosti dTest za pomoc a také Generali Česká pojišťovna za jejich vstřícnost.

Přeji hezký den
Hochman