Společnost


Správa nemovitostí Znojmo příspěvková organizace

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0

#4990Umyvadlo

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

25 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2014, před 6 lety

Aleš Čajmen

Znění stížnosti

Dobrý den.
Jsem nájemcem bytu, který mě pronajímá město Znojmo. Nájemné platím řádně a včas.
Byt je staršího data, veškeré vybavení v bytě pochází z let 1986. Došlo k tomu, že se v koupelně rozbilo umyvadlo, ne naší vinou, ale sousedovou, neboť odpad je řešený tká téčkem, takže když oba sundáme umyvadla, vidíme na sebe. Soused se snažil čistit odpad a díky tomu se mu podařilo shodit moje umyvadlo v koupelně.
Toto jsem byl hlásit na Správě nemovitostí Znojmo, a i když mě tekla voda z odpadu na zem, tak na opravu dojeli technici až za týden i přes moje urgence.
Technici dojeli brzy ráno kolem 7h,obhlédli co je potřeba a za hodinu tj. v 8h dojeli i z umyvadlem a z věcmi na čistění odpadu. Když se pustili do čištění, podařilo se jím to samé co sousedovi a také shodili umyvadlo na druhé straně.
Takže se čekalo, než dojede soused a umožní jím vstup do bytu cca 2h .
No samotné vyčistění a na montování umyvadla v obou bytech netrvalo ani hodinu.

Ale mě přišla faktura jednak za umyvadlo a jednak za práci kde je cena umyvadla vyčíslena na 708kč a práce je účtovaná na 2h na částku 529 Kč.
Obě částky se mě zdají fakturované neoprávněně, cena za práci neodpovídá skutečnosti.
Toto jsem se pokoušel ihned reklamovat, došel jsem i za ředitelem a bez úspěchů.
Sám jsem vedený jako sociálně slabý, mám v péči 9 letou dceru a uhrazení částky 1384 Kč je pro nás dosti nákladné.
Stále si myslím, že mě je to účtované neoprávněně, neboť umyvadlo už mělo po své životnosti a rozbití jsem si nezpůsobil vlastní vinou.

Aleš Bednář


Produkt

umavydlo výměna


Požadované řešení

Ideální by bylo, kdyby celá výměna šla na režimní náklady Správy nemovitostí města Znojma,protože do bytu od roku 1986 téměř neinvestovala,ale jen inkasovala. Navíc platím řádně za nájem bytu a nemám žádné nedoplatky.

Anebo jsem ochotny uhradit pouze částku umyvadla, protože cena práce neodpovídá realitě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.12.2014 14:32, před 6 lety

V tomto případě má nájemce zachováno právo na náhradu škody vůči druhému nájemci, který škodu způsobil. Pokud cena nebyla sjednána, platí se cena ve výši ceny díla za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy. Pokud je práce účtována v rozporu se skutečností, je nutné to namítnout.

Jinak co se týká obecně nájmu, platí, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Oproti tomu pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě je nárok na náhradu škody zachován vůči škůdci, stížnost nemůže být řešena se Správou nemovitostí.