Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:159
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49921Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 14 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.04.2021, před rokem

Kamila Reblova

Znění stížnosti

Koupila jsem 3 trička celkově v hodnotě 1156 Kč. Trička došla po 2 měsících, ale v hrozné kvalitě, inzerují na webu bavlnu, ale přišla silonová, velmi nekvalitní materiál. Chtěla jsem je vrátit, ale e-shop na můj požadavek vrácení zboží nereaguje, není kam poslat zboží zpět.


Produkt

Dámská trička Supergirl, Black, velikost 2 krát M + 1krát L


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.4.2021 15:50, před rokem

Je třeba rozlišovat odstoupení od kupní smlouvy a reklamaci.

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může ji spotřebitel reklamovat a požadovat v daném případě dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne, kdy e-mail (obsahující uplatnění nároků z vadného plnění/reklamaci) podnikateli dojde. Tímto dnem je podle našeho názoru den následující po dni, kdy se e-mail uložil do e-mailové schránky podnikatele (k prokázání lze využít např. potvrzení o doručení e-mailu). Pokud podnikatel vědomě zmaří dojití (např. jako kontaktní uvede neexistující e-mailovou adresu), platí, že mu byl e-mail řádně doručen. Při případné přepravě zboží na pobočku se lhůta staví po dobu této přepravy.

Dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků a nabízených služeb, případně i v místě nebo sídle podnikání.

Jako sídlo společnosti jsme dohledali následující adresu:
Milady Horákové 382/75, 170 00 Praha.

Pokud kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2021 16:30, před rokem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2021 10:45, před 11 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.