Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:312
Z toho za letošní rok:188
Stále v řešení:20
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 116 stížnostech.

#49924Odstranění osobních údajů a nic dalsího již nezasílat

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 hodin 59 minut

Detail stížnosti

Publikováno
06.04.2021, před 8 měsíci

Michal Hudec

Znění stížnosti

Dobrý den,
objednal jsem si u vás vitamín D

Po zjištění recenzí Vás žádám o odstranění osobních údajů z veškeré vaší databáze.

Nepřeji si dostávat další balíčky nebo reklamní materiály.
Zákaznické číslo 1846221


Produkt

Vitamin D3 zdarma


Požadované řešení

Odstranění osobních údajů z databáze a již už mě nekontaktovat a neposílat žádné další nabídky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 10:30, před 8 měsíci

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
7.4.2021 12:32, před 8 měsíci

Vážený pane Hudci,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že Váš požadavek byl k dnešnímu dni vyřízen. Zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Do doby, než se příslušná informace přepíše do všech našich systémů, což může trvat několik dní se však může stát, že k Vám ještě nějaká nabídky prostřednictvím pošty, telefonu nebo emailu dorazí, protože v okamžiku blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku prosím nereagujte. Další oslovení nebude již z naší strany do budoucna iniciováno.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Michal Hudec

Uzavření stížnosti

Publikováno
7.4.2021 13:48, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Pokud dorazí nabídka nebo email nebo budu telefonicky kontaktován po 7.4.2021 bude to řešeno přes UOOU.

ďekuji