Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2752
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#49927Neobjednané členství

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.04.2021, před 2 měsíci

Ivana Urbánková

Znění stížnosti

Dobrý den! Zcela náhodou jsem přišla na to, že si společnost strhává každý měsíc 1140Kč z mého účtu. Objednala jsem si někdy v září 2020 jeden měsíc členství za 399Kč u této seznamky. Pak jsem na seznamku zapomněla, rozhodně si nejsem vědoma, že bych objednávala nějaké členství za 1140Kč.Při dohledání všech plateb jsem zjistila, že jsem be2 poslala nevědomky 5700Kč, které si inkasovali z mého účtu.Kartu jsem zablokovala. Ted mi poslali upomínku za poslední platbu, i když vlastně již 6měsíců si naúčtovali bez mého vědomí.
K platbě dali i manipulační poplatek, takže požadují 1428Kč!!Opět vás navádí zadat kartu , zaplatit a cosi opět objednat, což tedy už rozhodně neudělám.
Teď jsem si teprve vše našla na netu, nejsem sama, s kým podvodníci takto jednali a vím, že se mělo konat nějaké řízení s touto firmou a jejími praktikami, které uvádí lidi v omyl. Ráda bych svoje peníze dostala zpět. Be2 posílám výpověď, kterou jsem našla na netu, nepošlu jim ani korunu již a doufám, že jejich jednání které stále jak je vidět pokračuje už konečně někdo zarazí. Co můžu teď pro získání peněz a svůj klid udělat?Díky za odpověď. Ivana Urbánková


Produkt

Referentní číslo: CZ-2021-03-16-208976816-KS-DN


Požadované řešení

Požaduju vrácení neprávem inkasovaných peněz z mého účtu a vymazání mojí email adresy z databáze be2, přestání vyhrožování exekucemi, pokud by byla podána hromadná žaloba, připojuji se.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2021 10:17, před 2 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Nově je možné členství ukončit kdykoliv – bez výpovědní doby – přímo prostřednictvím webových stránek seznamky (např. v sekci „Nastavení“ v profilu spotřebitele – to však závisí na konkrétní seznamce a jejím „názvosloví“)

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem. Pokud došlo ke stržení platby neprávem a platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírně touto cesto, může spotřebitel kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci například prostřednictvím internetových stránek www.evropskyspotrebitel.cz , které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kontakty na ESC ČR:
adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: esc@coi.cz
telefon: 296 366 155
www.evropskyspotrebitel.cz

Reakce společnosti

Publikováno
14.4.2021 15:56, před 2 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.5.2021 22:00, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.