Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:251
Z toho za letošní rok:127
Stále v řešení:70
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 92 stížnostech.

#49944Vitamín D zdarma

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2021, před 4 dny

Jaroslava Pytlová

Znění stížnosti

Dobrý den,
Po reklamě v tv jsem si objednala vitamín D zdarma. Tento krok jsem si, ale měla lépe promyslet. Nyní mi přišla spousta letáku a dočítám se v diskuzích, že tím to končit nemusí. Nestojím o nic z nabízených produktů. Svoji zásilku jsem dnes uhradila a doufám, že nic dalšího mi firma zasílat nebude.
Doufám, že firma si moje údaje vyškrtne. Nestojím o jakoukoliv další spolupráci.


Požadované řešení

Žádám o zrušení všech dalších zásilek. Které jsem si neobjednala. Žádné další zásilky přijímat nebudu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 10:28, před 4 dny

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
7.4.2021 12:37, před 4 dny

Vážená paní Pytlová,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás ujistit, že objednávkou produktu Vitamín D3 VitaSolaris jste nevstoupila do žádného věrnostního programu, jednalo se o jednorázovou záležitost. Váš požadavek byl k dnešnímu dni vyřízen. Zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.