Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#4995Hotel Park,Budva ,Černá Hora

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2014, před 6 lety

Helena Vaňousová

Znění stížnosti

Vybydlený hotel,bez koberce,podlaha hodně špinavá,koupelnový kout samá černá texická plíseň,odpadová voda neodtékala.Jídlo po celou dobu pobytu studené.Okno na hlavní magistrálu,pod oknem Moto klub.
Celou noc kravál.Mluvila jsem telef.z p.K.,ředitelem prodeje,kterí byl zrovna v Č.Hoře.Reklamaci neuznal.Mohl se podívat,jelikož stáli před hotelem Park.Nabídli nám jiný pokoj,ale všechny byly stejné.Asi 1/3 učasstníků dostala nějakou virozu s teplotou,my z manželem taky.Proto jsme se odmítli stěhovat.Jenom jsme chtěli,aby nám uklidili koupelnu.P.uklizečky to udělaliy jenom napůl.Reklamaci jsem taky přeposlala na MMR,keré přispívá na dotované pobyty 55+ 150,-Eur na osobu.


Produkt

Na pokoji špína,v koupelně nefungoval odpad,stála tam voda,která neodtíkal.Jídlo studené i přes veškeré urgence u delegáta a v kuchyni.V noci nebyl klid na spaní od aut z magistrály a Moto klubu.


Požadované řešení

Podle Frankfurských tabulek celkem 35% ceny zájezdu.Celý zájezd pro 2 osoby stál 13980,-Kč.Kromě toho MMR dáva na dotované dovolené 55+ 150,-EUR na osobu.
Z Kovotourem již nikdy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2014 09:42, před 6 lety

Pořadatel odpovídá dle § 2552 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spotřebiteli za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Při porušení povinnosti, za niž odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.

Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Nebylo-li možné zajistit pokračování zájezdu jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel dle § 2539 odst. 1 občanského zákoníku zákazníkovi rozdíl v ceně.

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Je tedy nutné reklamaci ve stanovené lhůtě uplatnit prokazatelným způsobem. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění. Reklamaci je důležité doložit např. fotkami či videozáznamem. Pokud CK reklamaci zamítne, bude nutné domáhat se poskytnutí slevy soudní cestou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.1.2015 08:52, před 6 lety

Společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.
Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.


Helena Vaňousová

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.1.2015 08:53, před 6 lety

Hodnocení: