Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:251
Z toho za letošní rok:127
Stále v řešení:70
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 92 stížnostech.

#49951Zrušená objednávka - vitamín D - odstoupení od smlouvy, žádost o odstranění z databáze

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

4 dny 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2021, před 4 dny

Vlastislav Dalík

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 8.2.2021 jsem si objednal na Vašich stránkách vitamín D zdarma (č. objednávky 21002460803, název výrobku 333-VitaSolaris), kdy vzápětí jsem zjistil, že jde o podvod a obratem jsem telefonicky i e-mailem zrušil objednávku a odstoupil pro jistotu od smlouvy uzavřené elektronicky. E-mail o zrušení/odstoupení byl odeslán dne 10.2.2021, v době, kdy ještě produkt nebyl doručen a oznámil jsem Vám, že jej nepřevezmu. Dále jsem pro jistotu odstoupení poslal Vaší společnosti i doporučenou poštou dne 12.2.2021, neboť na e-mail nikdo nereagoval, ale i tato zásilka se vrátila. Následně mi pošta zanechala ve schránce balíček s produktem, ten jsem neotevřel a obratem jsem jej donesl na poštu k vrácení Vaší společnosti, že o něj zájem nemám. Poté mi přišla složenka na 49 Kč s výzvou k úhradě. Přes zrušení objednávky na mě stále nikdo nereaguje, tedy mi nezbývá než podat tuto stížnost a domáhat se jejího vyřízení, a to zrušení složenky k úhradě 49 Kč, neposílat další, neposílat ani produkty a vymazat si mě z databáze.
Sděluji Vám tímto, že považuji objednávku za zrušenou v zákonné lhůtě, nic Vám platit nebudu, produkt máte vrácen a žádný mi už neposílejte znova ani další složenky a zrušte si mé osobní údaje ve Vaší databázy - tj. vymažte je a potvrdťe mi na e-mail v.dalik@gmail.com, že jste tak učinili a že mi již ničeho posílat nebudete. Jinak podám stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů a také podnět České obchodní inspekci. Vlastislav Dalík, Karlovy Vary, dne 7.4.2021


Požadované řešení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2021 13:35, před 4 dny

Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického a euro konformního výkladu i ještě před samotným převzetím. Pokud by společnost i přes zrušení smlouvy spotřebitelem zboží zasílala, jednalo by se o neobjednané plnění, jež není spotřebitel povinen na své náklady vracet a ani prodávajícího o dodání zboží vyrozumět. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že od smlouvy odstoupil (např. e-mailovou komunikaci).

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
9.4.2021 10:40, před 2 dny

Vážený pane Dalíku,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi reagovat na Vaši stížnost a současně na Vaše tvrzení, že objednání produktu Vitamín D3 VitaSolaris je, jak uvádíte, podvod. Vaši objednávku, vyplněnou v objednávkovém formuláři v systému evidujeme. Na základě této Vaší objednávky byl produkt odeslán s termínem doručení okolo 11.2.2021. Potvrzuji Vám, že produkt byl dne 29.3.2021 doručen zpět do našeho skladu a související pohledávka ve výši 49,- Kč byla stornována. Ráda bych Vás také informovala, že zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.