Společnost


ZAREN - Noemus, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#49953Podomní prodej, vnucení zboží na úvěr, uvedení nepravdivých údajů do úvěrové smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2021, před 4 měsíci

Lucie Minářová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 19.2.2021 mi obchodnice ze společnosti Zaren prezentovala jejich produkty v mém bytě v Praze Chodov ( a to i přes zákaz domovního prodeje na území města Prahy). Paní byla neodbytná a po cca 4 hodinách jsme byla de-facto donucena koupit si 4 předražené produkty( Matrace Dreamsy, polštář Dreamsy, přikrývka Nicky, podložka Dreamsy, to vše v ceně 30.790CZK. Na argumenty že na to nemám dostatek peněz paní regovala tím že to není problém a že se na to sjedná úvěř. Sjednala tedy úvěr, kde součet splátek činí 53.235 korun čehož jsem si všimla až následně po pečlivém prostudování dokumentů ( a bohužel až po uplynutí 14 denní lhůty na odstoupení od smlouvy).
Závadné jednání spatřuji v tom, že mi produkty byly víceméně vnuceny ( s odstupem času v tom rozhodně nespatřuji takovou hodnotu jaká je cena produktu) a to u mě doma, i přes zákaz podomního prodeje na území města Prahy a především v tom, že paní prodejkyně uvedla do úvěrové smlouvy záměrně nepravdivé údaje aby dosáhla prodeje a to konkrétně, že jsem zaměstnána již od 1.10.2020 což není pravda ( zaměstnána jsem od 11.2.2021).Podepsala jsem navíc úvěr u Homme Creditu ale sjednán byl u spol Essox za zcela jiných podmínek. Nyní nemám finanční prostředky na to, abych sjednaný úvěr mohla hradit. Chtěla bych tak poprosit o radu jak by bylo možné od smlouvy ještě teď ustoupit a zboží vrátit, aniž by bylo nutné řešit soudně vzhledem k uvedením nepravdivých údajů do úvěrové smlouvy.


Produkt

podej Matrace Dreamsy 3D,polštář Dreamsy Memory Natur,přikrývka Nicky Ceramic, podložka Dreamsy Ceramic


Požadované řešení

Zrušení úvěrové smlouvy, odstoupení od smlouvy Zaren a vrácení zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2021 13:46, před 3 měsíci

Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Pokud byl při nabízení služeb užit nepravdivý údaj, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Spotřebitelka by v takovém případě mohla namítat neplatnost smlouvy, neboť byla druhou stranou uvedena v omyl o rozhodující okolnosti.

Pokud byla uzavřena kupní smlouva mimo obchodní prostory společnosti, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitelka nebyla o tomto svém právu ze strany prodávajícího poučena, může spotřebitelka od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byla spotřebitelka poučena o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitelka poučení obdržela.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
27.4.2021 07:13, před 3 měsíci

Dobrý den, dne 18.04.2021 jsme dostali od paní Minářové e-mail se žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Chvíli na to jsme obdrželi z dTestu upozornění na stížnost paní Minářové. Dne 19.04.2021 jsme paní Minářové odpověděli s postupem vrácení zboží. Dne 23.04.2021 nám zboží přivezla přepravní společnost WEDO, kterou jsme paní Minářové nabídli a kterou paní Minářová využila. Toho samého dne jsme vystavili dobropis na vrácené zboží a zrušili jsme i úvěrovou smlouvu u společnosti Essox a zaslali paní potvrzení o zrušení úvěru. Celá záležitost je tak z naší strany uzavřená.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.5.2021 23:13, před 2 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2021 16:43, před měsícem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.