Společnost


Centrum aukcí.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:147
Z toho za letošní rok:38
Stále v řešení:27
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#49966Neoprávněné účtování poplatku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.04.2021, před 4 dny

Zuzana Kovaříková

Znění stížnosti

Dobrý den,
Centrum aukcí po mne neoprávněně vymáhá poplatek za účast v dražě. Nebyl jsem řádně informován o existenci poplatku 5000 Kč za účast v dražbě, kterou jsem nevyhrál. V inzerátu bylo mnohokrát zdůrazněno, že účast v dražbě je zdarma.
Prosím poraďte, jak postupovat. Děkuji, Kovařík


Produkt

dražba


Požadované řešení

Anulování smlouvy. Nevymáhání poplatku 5000 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 12:26, před 3 dny

Pokud došlo k registraci přímo na portálu společnosti (na adrese https://www.s-drazby.cz/registrace.html) až po 26. 2. 2020, spotřebitel byl velmi pravděpodobně poučen o tom, že registrace je zpoplatněna. Společnost totiž na přelomu února a března provedla úpravu spočívající v tom, že tuto informaci před tlačítko „Registrovat se“ doplnila. Vzhledem k tomu, že je hned za touto informací umístěn také odkaz na aukční podmínky a ceník, nelze již tvrdit, že spotřebitel nebyl o zpoplatnění registrace poučen. Dodáváme však, že pro účely jasného informování by dle našeho názoru bylo vhodnější ještě uvádět částku, kterou je nutné zaplatit rovnou, či ji aspoň v ceníku odlišit od ostatních. Připojujeme také varování Exekutorské komory ČR: https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-media/2683-exekutorska-komora-varuje-ceskym-internetem-se-siri-podvodne-drazby?w=. Tolik k upozornění na změněný přístup společnosti ve věci 'způsobu informování spotřebitele o cenách'.

V případě poskytnutí služeb je v závislosti na rozsahu a povaze poskytované služby možné namítat neúměrné zkrácení dle § 1793 občanského zákoníku (vhodné v situacích, kdy se spotřebitel domnívá, že zaplacená částka svou výší neodpovídá tomu, co od společnosti obdržel jako protiplnění).
Částka 5000,- je dle ceníku společnosti účtována za "zajištění informací ke klientem poptávané dražbě a e-mailovou podporu." V případě neposkytnutí služeb lze namítat bezdůvodné obohacení dle § 2991 občanského zákoníku. V případě poskytnutí služeb je v závislosti na rozsahu a povaze poskytované služby možné zvážit namítání neúměrného zkrácení dle § 1793 občanského zákoníku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.4.2021 20:31, před 3 dny

ŽÁDÁME STĚŽOVATELE O DOLOŽENÍ TVRZENÍ: "V inzerátu bylo mnohokrát zdůrazněno, že účast v dražbě je zdarma. " TOTO JE NEPRAVDIVÁ INFORMACE. S názorem dTestu souhlasíme, informovanost spotřebitele ..........spotřebitel o zpoplatnění registrace byl poučen.


Zuzana Kovaříková

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.4.2021 22:04, před 3 dny

O obchodních praktikách společnosti nejlépe vypovídá dokument zveřejněný na stránkách Exekutorské komory ČR. Bohužel jsme s tímto dokumentem nebyli včas srozuměni.

Exekutorská komora varuje: Českým internetem se šíří podvodné dražby
PRAHA (30. 1. 2020) – Exekutorská komora ČR upozorňuje na opakované zneužití informací o exekučních dražbách, které jsou veřejně dostupné na oficiálních dražebních portálech. Znovu se objevily případy podvodných dražeb, které jsou vydávány za exekuční dražby a jejichž účelem je vylákat z potenciálních zájemců úhradu poplatků.

Exekutorská komora ČR již v loňském roce podala podnět na Českou obchodní inspekci. Přesto však soudní exekutoři opakovaně čelí nekalé praxi portálu S-dražby. Neznámý pachatel vytváří duplicity inzercí, které jsou generovány dražebním portálem a publikovány na serveru Sreality, se zjevným záměrem vylákat ze špatně informovaných nebo nepozorných zájemců peníze. Pachatel uvádí odkaz na portál S-dražby jako kontakt na zadavatele. O nejnovějším případu informoval znojemský soudní exekutor Vojtěch Jaroš, na kterého se obrátili poškození zájemci o dražbu poté, co obdrželi elektronickou výzvu k úhradě poplatků. „Tyto nekalé praktiky cíleně poškozují exekutory a hrubě zpochybňují důvěryhodnost exekučních dražeb,“ upozorňuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil.

Na společnost S-dražby je podle bezplatného spotřebitelského serveru VašeStížnosti.cz podáno k dnešnímu datu již 40 stížností za neoprávněné účtování uživatelských poplatků. Přitom registrace na oficiálních dražebních portálech soudních exekutorů probíhá ve čtyřech krocích a samotný proces je bezplatný. Dražební jistota se skládá až ve chvíli, kdy se zájemce přihlásí ke konkrétní dražbě a doloží příslušnému exekutorskému úřadu svou totožnost. Jiný postup není možný ani legální.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2021 14:53, před 2 dny

S ohledem na výše uvedená vyjádření není pravděpodobně možné uzavřít spor smírně. Z tohoto důvodu stížnost uzavíráme.