Společnost


Night Dress s.r.o.

Počet nahlášených stížností:36
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49972Nedoručené zboží, nevrácené peníze

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.04.2021, před 3 dny

Miroslav Růžička

Znění stížnosti

Je to již pátý měsíc, co marně čekám na zboží z tohoto e-shopu. Na moje výzvy přichází tentýž vygenerovaný email. Nemají abysolutně ponětí, kde se jejich zásilky nacházejí. Na mé výzvy o návrácení peněz nereagují a ohání se vyjímečným prodloužením doručení až o 90 dnů, které už ale také uběhlo a zboží nikde.
Jiný kontakt než info mail nemají, takže se s nimi nelze spojit.


Produkt

32902272233/4 Dámské šátky se střapci- více barev Varianta:: 4, 32902272233/2 Dámské šátky se střapci- více barev Varianta:: 2


Požadované řešení

Navrácení peněz, normální komunikace se zákazníky skrze zaměstnance e-shopu nikoliv robota.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 10:05, před 3 dny

Po uzavření smlouvy má prodávající povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.