Společnost


FINALTY TARGET MEDIA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:59
Stále v řešení:26
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49976Nedodaný tovar

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.04.2021, před 3 dny

Anna Bujková

Znění stížnosti

Dobrý deň. Dňa 21.3.2021 som si objednala a zaplatila na internetovom portáli www.suprisimo.cz tovar v hodnote 12,12 eur. Do dnešného dňa tovar nebol doručený. Na stránke nie je žiadne telefónne číslo, kam by ste si mohli zavolať...... Ide o firmu, ktorá má viacero internetových stránok:www.suprisimo.cz, www.bonky.cz, www.booho.cz. a pravdepodobne si budú otvárať nové internetové stránky. Na stránkach sú aj falošné recenzie od takzvaných overených zákazníkov. Skontrolujte si kontaktné údaje dodávateľa. Vždy ide o firmu FINALTY TARGET MEDIA s.r.o. Praha. NEDAJTE SA OKLAMAŤ!


Produkt

objednané dve balenia špachlí na olejové farby


Požadované řešení

vrátenie finančných prostriedkov


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 11:52, před 3 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.