Společnost


PROMA CB s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#49977Nedodané zboží, žádné reakce

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.04.2021, před 3 dny

Klara Kosnovska

Znění stížnosti

Před téměř 4 měsíci bylo objednáno a zaplaceno zboží, které dosud nedorazilo. Už po 14 dnech od nákupu proběhla první snaha z mé strany o komunikaci s prodávajícím ohledně dodání zboží, později odstoupení od objednávky a vrácení peněž - emailem, telefonem - bez odpovědi. Případ podán na ČOI kde proběhlo mimosoudní řízení, ovšem nyní byl případ uzavřen bez výsledku, protože prodávající nereaguje ani na zprávy od ČOI.


Produkt

Parní mop 5 v 1 (5560) + PPL doprava, celková cena: 1 079,- Kč


Požadované řešení

Vzhledem k uplynulé době od objednání zboží bych žádala vrácení peněz, o zboží již bohužel nemám zájem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 12:47, před 3 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. Spotřebitel by měl co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.