Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#5011Nevyřízená reklamace v zákonné lhůtě

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 měsíců 3 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.11.2014, před 7 lety

Martina Javoříková

Znění stížnosti

Dnes 20.11.2014 jsem si byl vyzvednout reklamované hodinky. Hodinky jsem přinesl na reklamaci 21.10.2014 tedy dnes je to 30tý den. Na Prodejně mi bylo zděleno,že hodinky nemají a peníze nevrátí a dle nich to prý není 30 dní. Dle kalendáře to je 30 dní a to prvotní den samozdřejmě nepočítám.Takže buť to mám špatný kalendář,nebo pracovníci planea neumí počítat.Každopádně pro hodinky jsem si šel až v 19.45hod tedy těsně před zavírací dobou. Planeo porušuje obchodní zákoník a spoléhá se na to,že se s nimi nebudou lidé soudit.Reklamace č.2690 pobočka Brno,Netroufalky 14
Nečekám zvláštní zacházení s člověkem,který má od společnosti Planeo vybaveny dvě domácnosti, ale očekávám,že se tato společnost bude řídit obchodním zákoníkem.Nyní nemám ani hodinky,ani peníze,navíc peníze vrátit nechtějí a hodinky dle jejich slov až budou tak zavolají.


Produkt

hodinky Secco


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2014 15:28, před 7 lety

Lhůtu pro vyřízení reklamace upravuje zákon o ochraně spotřebitele následovně. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Počítání lhůt je upraveno v zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. To se ale v tomto případě nestalo. Poslední den lhůty pro vyřízení reklamace skutečně připadl na 20. 11. 2014.

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2014 18:02, před 7 lety

Dobrý den všem,
zákazníkovi byly vyplaceny peníze 21.11.2014. Je nám velmi líto, že náš zákazník nebyl spokojen. Společnost PLANEO si svých zákazníků váží a jedná dle platného občanského zákoníku.
s pozdravem
Petr Uher
manažer kvality

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.4.2015 14:32, před 6 lety

Na základě vyjádření společnosti považujeme stížnost za uzavřenou s dosažením dohody.