Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:212
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

63%
37%
Toto skore je založeno na 65 stížnostech.

#50146Neprovedení likvidace starého nábytku ani po několika urgencích

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2021, před 3 měsíci

Stanislav Tesař

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 15.02.2021 jsem na eshopu společnosti OKay provedl objednávku č.9921921733 na zboží: postel Windsor + 4ks jídelní židle K137. Objednal jsem i službu Likvidace čalounu ESHOP (ODVCALOE) v ceně 1599,- Kč (vč.DPH). Ten samý den mi přišla SMS s kódem, že služba likvidace byla objednána. Hned 18.02. mi volal zástupce dopravce (asi JANSA autodoprava), že přijede pro likvidovaný nábytek. Po mém sdělení, že nejdříve musím počkat, až budu mít novou postel a židle, mi řekl, že jeho firma spolupráci s OKay ukončuje na konci února a pak si musím dojednat službu znovu. Proto jsem po zjištění, že je mi nové zboží již doručováno, ihned (29.03.) kontaktoval zák.centrum OKay a službu znovu objednal. Dne 30.03. mi přišla nová SMS s kódem 4338. Od té doby marně čekám na telefonát nového dopravce a likvidaci starého nábytku, který mám nyní uložený u domu. Nový nábytek mi byl doručen 02.04. Několikrát jsem službu tel.urgoval a vždy jsem se dozvěděl pouze to, že pracovník zák.centra bude službu také urgovat. Při asi 3.urgenci jsem se dozvěděl, že službu by měla provést firma Baroch a byl mi už i přislíben kontakt na firmu, ale ani toho jsem se nedočkal. Telefonáty na zák.centrum mi byly potvrzeny e-maily jako Dotaz číslo: 793777/29.03., 798298/31.03., 803305/07.04., 809888/12.04. a 811540/13.04.
Stanislav Tesař


Požadované řešení

Urychlené zajištění odvozu starého nábytku + sleva 30% z ceny za službu.

nebo

Zrušení objednané služby likvidace + vrácení celé částky 1599,- Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2021 15:02, před 3 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost službu poskytnout. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba poskytnutí nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat poskytnutí ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže službu neposkytne, upozorní spotřebitel prodávajícího, že neposkytl službu včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k poskytnutí služby.

Pokud prodávající neposkytne službu ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (nejlépe doporučený dopis). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou a obchodník nedodá objednané zboží, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
26.4.2021 13:46, před 3 měsíci

Dobrý den,
se zákazníkem jsme se spojili a situaci vyřešili před zveřejněním této stížnosti.
Tým OKAY.cz


Stanislav Tesař

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.4.2021 10:49, před 3 měsíci

Dne 21.04.2021 jsem po týdnu opět zavolal na zákaznické centrum společnosti, byl jsem tentokrát hodně neodbytný, zmínil jsem se i o možnosti kontaktovat ČOI, načež mi pracovník centra přislíbil, že vše předá svému vedoucímu, který se následně se mnou spojí. Za cca 2 hodiny mi opravdu zavolal vedoucí (poprvé od 29.03. někdo kontaktoval mne a ne naopak!) a sdělil mi, že mají problémy i s dalším dopravcem, ale že v dalším týdnu, tj. od 26.04. by mne už opravdu měl kontaktovat nový dopravce a nábytek odvézt. Jinak mi prý vrátí zaplacenou částku. V pondělí 26.04. se opravdu ozval dopravce, nakonec to byli 2 zaměstnanci společnosti OKay s firemní dodávkou a nábytek odvezli.
Tímto děkuji webu VašeStížnosti.cz za podporu.

Reakce společnosti

Publikováno
30.4.2021 09:38, před 3 měsíci

Dobrý den,
záležitost považujeme za vyřízenou a žádáme o uzavření.
Okay.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2021 09:41, před 3 měsíci

Na základě vyjádření smluvních stran stížnost uzavíráme s dosažením dohody.