Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#50152Neoprávněné stržení platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 22 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.04.2021, před 3 měsíci

Leona Šípová

Znění stížnosti

Dne 3.4. 2021 mě bylo odečteno z účtu bez jakého upozornění 1190 kč. Avast vůbec nepoužívám a ani namohu dohledat kdy jsem ho platila, že disponujete číslem mé karty. Žádám o vrácení peněz Šípová Leona


Požadované řešení

Vráceníuvedené částky 1190 kč zpět na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2021 12:59, před 3 měsíci

Společnost může účtovat platby spotřebitelům pouze v případě, že k tomu má právní důvod. Typickým důvodem je např. uzavření smlouvy. Bez platného důvodu společnost není oprávněna účtovat si částku a pokud tak učiní, jedná se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení je podnikatel povinen vydat spotřebiteli musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Kupující je povinen uhradit pouze cenu služeb, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti poskytnut.


Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2021 13:48, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2021 12:38, před 21 dny

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.