Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:159
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#50164Vrácení zboží - žádná spolupráce

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.04.2021, před rokem

Pavel Procházka

Znění stížnosti

V měsíci březnu jsem si u společnosti JUUM Delta |Division, s.r.o., objednal dvě košile za částku 1 238,-Kč. Tuto finanční částku jsem zaslal na účet společnosti. Asi po měsíci jsem obdržel zboží, které jsem si převzal. Při vyzkoušení zboží jsem zjistil, že je špatná velikost košil. Objednal jsem si velikost 2XL, ale dodané košile mají velikost odpovídající naší velikosti L. Vypsal jsem tedy " Formulář pro uplatnění reklamace", který jsem odeslal na výše uvedenou společnost. Druhý den mi bylo asi nějakým robotem sděleno, že mám poslat reklamační formulář. Odpověděl jsem, že reklamační formulář jsem již zaslal a od té doby tj. od 5.4.2021 nikdo nereaguje. Nikde jsem nenašel žádné telefonní číslo, kde bych si mohl reklamaci zboží vyřídit. Košile mám doma, nevím co mám dělat.


Požadované řešení

Chtěl bych vrátit společnosti zboží a očekávám, že mi budou vráceny moje peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2021 19:16, před rokem

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat v daném případě dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Prodávající je dle § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci nebo nevydá výše popsané dokumenty, dopouští se přestupku, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/.

Pokud kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel také právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2021 13:56, před 12 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2021 13:16, před 11 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.