Společnost


Slevomat.cz, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:43
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#50173Nereseni problémů s platbou

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 9 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
18.04.2021, před 6 měsíci

Michal Sinko

Znění stížnosti

Objednal a zaplatil jsem 7.4. podle pokynů v mailu poukaz u Slevomatu.

12.4. jsem dostal mail, že poukaz nebyl uhrazen a byl stornovan. 

13.4. jsem telefonicky volal a upozornil, že jsem ho jednak zaplatil ale hlavně, že ho potřebuji do 20.4. Slečna Š. mi s usměvem slíbila, že to vyřeší ještě ten den, nebo nejpozději den následující a že mi zavolá zpět. Ani ten den, ani následující mi nikdo nevolal. 

15.4. Další mail s tím, ať pošlu doklad o zaplacení, obratem dodáno. No ten den už žádná odpověď nebo informace. Na lince jsem slečnu Šnajdrovou nezastihl, kolegyně mi lže do telefonu, že jí předá urgenci aby mi další den zavolala. Znovu zduraznuji, že potřebuji ten poukaz co nejdřív.

16.4. Nikdo nevolá, ale alespoň mail, že prý platba doputovala. Ihned odpovídám, že potřebuji i ten poukaz a ať ho pošlou, když už mají platbu. Dosud žádná odpověď. Pouze dnes, 18.4. mail s platebními instrukcemi na další úhradu poukazu, co jsem už zaplatil!


Produkt

Objednávka č. 7072561106


Požadované řešení

Žádám dodání do požadovaného termínu nebo slevu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.4.2021 12:24, před 6 měsíci

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží (jelikož prodávající prostřednictvím emailu spotřebiteli potvrdil přijetí platby, nemůže po spotřebiteli požadovat znovu uhrazení kupní ceny), prodávající má povinnost zboží dodat. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobnívýzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Mohlo by se také jednat o fixní závazek dle § 1980 občanský zákoník (z obsahu stížnosti to není zcela zřejmé). Pokud byla ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy závazku, že spotřebitel nemůže mít na opožděném plnění zájem, zaniká závazek počátkem prodlení prodávajícího. Zánikem závazku by nastaly stejné účinky jako by došlo k odstoupení od smlouvy.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
18.5.2021 15:29, před 5 měsíci

Hezký den, pane Sinko,

děkujeme za Vaši zprávu. Velice se omlouváme za vzniklé potíže, které byly způsobeny několika okolnostmi, které jsme v danou chvíli bohužel nemohli ovlivnit. Kolegové se Vám posléze snažili pomoci nejlépe, jak uměli. Mrzí nás, že při zaslání voucheru došlo k prodlevě, jsme však rádi, že se nakonec vše podařilo vyřešit.

Ještě jednou se moc omlouváme a děkujeme za pochopení.
Eliška Kronďáková, Slevomat.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2021 17:31, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.9.2021 14:39, před měsícem

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.