Společnost


CZC.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:580
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 178 stížnostech.

#50195Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.04.2021, před 3 měsíci

Martina Šmídová

Znění stížnosti

Dne 5.3.2021 jsem uplatnila reklamaci sluchátek Aplle AirPods zakoupených u společnosti CZC s tím, že nejdou nabít do 100%, po nabití v provozu vydrží velmi krátkou dobu a levé se vybije prakticky ihned. Dle jejich popisu na webu jsem poslala do Českého servisu, kde mi jako vyjádření poslali následující:
Bohužel jsem teď jen namátkou zjistil, dle systému výrobce Vaše sluchátka bohužel nespadají do české nebo slovenské distribuce, jedná se o sluchátka určené pro cizí zemi.
Tato sluchátka bohužel tedy nejsou v záruční době dle systému výrobce.
Vás však jako zákazníka tento problém zajímat nemusí, pač záruku na výrobek Vám dal prodejce, který Vám na výrobek drží záruční dobu po dobu 2. let od kopě, pokud není uvedeno jinak.
Kontaktovala jsem tedy CZC reklamační oddělení, sluchátka jim poslala a obdržela jsem: Dle reklamačních podmínek výrobce se baterie na výrobek nevztahuje.
Sluchátka jsou prakticky pouze baterie, která ovšem nejde vyměnit, tzn, že po necelých dvou letech bych je měla dle CZC vyhodit. Pořizovací cena cca 4.500,- Kč. S takovýmto vyjádřením prostě nesouhlasím. Při koupi jsem měla být upozorněna na to, že dvouletá záruka je současně celková doba provozu.


Produkt

Aplle AirPods 2019 s nabíjecím pouzdrem


Požadované řešení

Žádala jsem při uplatnění reklamace o všechny možnosti, tzn. výměna zboží za nové, oprava, vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.4.2021 11:01, před 3 měsíci

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se podle § 2167 písm. b) občanského zákoníku nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. I na samotnou baterii je záruka 24 měsíců, samozřejmě se musí přihlížet k tomu, že některé typy baterií jsou spotřební a nejdou nabíjet, jejich životnost tedy nemusí dosahovat celé délky záruční doby. Na nabíjecí baterie je záruka běžných 24 měsíců. Dle judikátu Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 10 C 230/2011 by standardní pokles kapacity baterie po 24 měsících měl být cca 50%. Vyplývá tak z norem ČSN EN 61951-1a a ČSN EN 61951-2.

Reklamaci je nutné uplatnit u prodávajícího, protože to on za bezvadnost zboží odpovídá. Prodávající podle zákona musí přijmout reklamaci v kterékoli své prodejně. V případě, že nemá takové obchodní prostory, lze reklamaci směřovat na adresu jeho sídla nebo místa podnikání. Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dnů.

Uplynulo-li od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Společnost CZC.cz s.r.o. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím svého zákaznického centra, oddělení reklamací, případně stížností. Co se týče dalšího řešení sporů se spotřebiteli, rozhodla se společnost spolupracovat pouze se službou mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci (ADR ČOI). Služba Vašestížnosti.cz je založena na principu oboustranné dobrovolnosti, proto jsme nuceni stížnost uzavřít.