Společnost


CHAL-TEC Vertriebs - Handels GmbH

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#50254Neuznaná reklamace vadné součástky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.04.2021, před 5 měsíci

Iva Malá

Znění stížnosti

8.12.2020 mi manžel koupil k Vánocům robota Klarstein Grandprix. Zásilka dorazila v pořádku. Po Vánocích jsem začala robot používat a při asi druhém vaření jsem zjistila, že u krytky víka (malá součástka s odměrkou, kterou se zavírá otvor ve víku pro dolévání potravin během vaření) chybí jeden zoubek, jsou tam celkem tři, tím pádem už tato součástka nedrží ve víku tak, jak by měla. K upadnutí muselo dojít asi během vaření, každopádně k něčemu takovému by po tak krátké době přece dojít nemělo. 19.1.2021 jsem do firmy odeslala e-mail s fotkou dané vadné součástky a s žádosí o zaslání nového kusu. Ani po 3 měsících nikdo nereagoval a to ani po urgenci. Až teprve po třetí urgenci mi přišla odpověď a to zamítnutí reklamace, že jsem poškození nenahlásila do 14 dnů od doručení zboží. Což je z logiky věci přece nesmysl.


Produkt

Průhledná krytka s odměrkou, která se nasazuje na otvor víka varné nádoby u robota Klarstein Grandprix


Požadované řešení

Mám zájem o zaslání nové součástky, abych mohla robot používat správně a bez problémů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2021 14:22, před 5 měsíci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Ve smlouvě se spotřebitelem není možné ukládat spotřebiteli povinnosti nad rámec zákona, a to obzvláště v případě uplatnění práv z vadného plnění. Takové omezující ujednání je zakázáno § 1814 písm. a) občanského zákoníku. V obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy, tedy není možné omezit lhůtu pro podání reklamace na 14 dní od dodání výrobku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt se sídlem v Německu, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2021 12:34, před 4 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2021 11:42, před 2 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.