Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:159
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#50300Z části nedoručené zboží, z 2.části doručené špatné zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 18 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.04.2021, před rokem

Andrea Dalajková

Znění stížnosti

12. 11. 2020 jsem objednala dvoje boty - jedny pánské, jedny dámské. Ihned jsem zaplatila 1708 Kč převodem. Téhož dne mi přišlo také potvrzení přijetí platby.
26. 11. jsem psala na zákaznicky servis mail, jak to vypadá s naší objednávkou. Na to mi odpověděli, že doba dodání je dle jejich obchodních podmínek 5-40 pracovních dní, popř. "nejzazší termín plnění činí 60 dní".
Na základě tohoto mailu jsem jich 27. 11. 2020 požádala o zrušení objednávky a vrácení peněz zpět na účet.
30. 11. 2020 mi přišla odpověď, že zboží již zaplatili dodavateli a bylo již expedováno, proto již není možné objednávku stornovat a vrátit nám peníze zpět.
4. 1. 2021 nám přišel mail, že naše zboží je již na cestě a že ho můžeme očekávat ve lhůtě 5-40 pracovních dní, ale že se doba dodání může prodloužit až na 60 pracovních dní.
12. 1. 2021 jsem psala, že mi bylo 30. 11. 2020 sděleno, že je zboží již expedováno a 4. 1. 2021 je již na cestě a že na webových stránkách píšou, že odesílají zboží do 30ti dnů a že (12. 1. 2021) je to již 61 dní od zaplacení a že stále trvám na zaslání peněz zpět na účet.
13. 1. 2021 mi psali, že doba dodání je 5-40 dní a den dodání oni nevědí. Tak jsem se jich ptala, od kdy se to teda počítá a jestli je ta lhůta už maximální. Ale na to jsem už odpověď nedostala.
3. 2. 2021 jsem na poště vyzvedávala část zásilky - pánské boty, avšak úplně jiné, než jsme objednávali.
4. 2. 2021 jsem psala na zákaznický servis mail, že nám došlo jiné zboží, a že další část nedorazila, a že zboží (ani nedoručené dámské ani pánské boty) poslat znovu nechci a že chci zpět peníze. a že 25. 2. 2021 to bude 60 pracovních dní od expedice objednávky (teda podle mailu, který jsme 30. 11. 2020 dostali). Na tento mail už ale nikdo neodpověděl až dodnes.

Na objednané boty jsem téměř zapomněla, už vlastně skoro nevím, jak měli vypadat.


Produkt

1x pánské zimní boty, 1x dámské zimní boty


Požadované řešení

Vrácení celé částky zpět na účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2021 10:27, před rokem

Pokud spotřebitel uhradil kupní cenu zboží, prodávající má povinnost zboží dodat - a to kompletně celou objednávku. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Nebyla-li objednávka splněna jen z části, je možné odstoupit jen od této části. To neplatí za předpokladu, že na sebe jednotlivé části objednávky (funkčně) navazují a splnění jen jedné z částí této objednávky nemá pro spotřebitele význam.

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel požadovat dodání nové věci. Není-li to možné, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel žádat přiměřenou slevu.

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitel taktéž využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.6.2021 13:34, před 12 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.7.2021 13:09, před 10 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.