Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:44
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#50469Zrušenie predplatného a zmazanie účtu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2021, před 3 měsíci

Kristián Lipták

Znění stížnosti

Písal som na podporu ohľadom zrušenia predplatného a vymazanie účtu a zatiaľ sa mi neozvali.


Požadované řešení

Zrušte predplatné a vymažte môj účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2021 09:43, před 3 měsíci

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Pokud však již uplynula 14 denní lhůta ode dne uzavření smlouvy, pak je nutné smlouvu o poskytování placených služeb ukončit, a to výpovědí. V obchodních podmínkách společnosti Internet portal s.r.o. je stanoveno v bodě 14. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem, a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře portálu. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby účtovat nadále platby za služby.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.5.2021 09:54, před 3 měsíci

Dobrý deň.

Užívateľ už bol oboznámený s podmienkami odstúpenia od zmluvy na podpore našej stránky a po splnení podmienok: odoslaní výpovede - odstúpenia od zmluvy na náš email mu bolo predplatné zrušené a profil vymazaný. Sťažnosť považujeme za bezpredmetnú.
Ďakujeme.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.6.2021 17:27, před 29 dny

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Nyní se čeká na vyjádření spotřebitele.