Společnost


Markéta Mališová

Počet nahlášených stížností:3
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#50471Nevyřízená reklamace

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2021, před 7 dny

Rudolf Čech

Znění stížnosti

Dne 26.2.2021 jsem převzal poštou objednávku,
mimo jiné tlakovou myčku.
Následoval dotaz emailem k reklamaci, neboť myčka nebyla zcela funkční a nesplňovala technické parametry. Odpovědní emaily byly 2x anonymní, bez podpisu pracovníka firmy s odkazem na www stránky - https://www.nasenaradi.cz/reklamace/.
Myčku jsem zaslal dle www stránek zpět dne 8.3.2021 s přípisem "Odstoupení od kupní smlouvy", který jsem odeslal rovněž dle pokynu emailem s upozorněním, že uvedené telefonní číslo 704526659 nikdo nezvedá.
Do 28.4.2021 bez reakce. Odeslán email na adresu reklamace@nasenaradi.cz s dotazem na vyřízení reklamace, avšak bez odpovědi.
Opětovný email na adresu info@nasenaradi.cz s dotazem dne 4.5.2021.

Kontaktní telefonní číslo 704526659 po celou dobu reklamace neustále obsazeno nebo nikdo hovor nepřijímá - naposledny dne 4.5.2021 v 09:10 hodin 3x pokus o hovor.Mgr. Rudolf Čech


Produkt

tlaková myčka


Požadované řešení

Navrácení kupní ceny, kdy zboží (myčka) byla odeslána v původním balení zpět.
Ostatní zboží v objednávce doposud v pořádku. Ostatní zboží jsem si ponechal. Objednávka však byla vyřízená s časovým odstupem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2021 09:54, před 6 dny

Pokud byla smlouva uzavřena za pomoci prostředku umožňujícího komunikaci na dálku, může spotřebitel využít práva odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí věci. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (viz úprava domněnky doby dojití v § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (viz § 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.