Společnost


ELEKTROMETAL SERVIS Ing. Hilský a syn, spol. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#50474Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2021, před 6 dny

Jiri Zajicek

Znění stížnosti

Poslali mně nefunkcni tiskarnu...


Požadované řešení

Nedostal jsem penize a zbozi, ktere bylo nefunkcni jsem nechtel


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2021 12:14, před 6 dny

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
5.5.2021 15:21, před 5 dny

Dobrý den,
pan Zajíček zakoupil dne 4.3.2021 prostřednictvím našeho e.shopu tiskárnu HP Deskjet 2720. Tiskárna byla dne 5.3.2021 odeslána na jeho adresu. Dne 15.3.2021 jsme obdrželi prostřednictvím České pošty zásilku, která obsahovala písemné odstoupení od kupní smlouvy (z důvodu, že tiskárna přestala fungovat) a samotnou tiskárnu, která byla v originálním obalu, ve kterém chyběly výplně. Tiskárna byla doručena zničená. O vzniklé situaci jsme zákazníka neprodleně informovali a zároveň jsme uplatnili reklamaci vadně doručené zásilky u České pošty. Vzhledem k tomu, že zboží bylo vráceno ve stavu totální škody, nebylo z naší strany možné ho předat do záručního servisu k posouzení vadného plnění nebo případné opravě. Škoda tedy byla uplatněna u České pošty s tím, že náhrada škody bude v případě kladného vyřízení přiznána odesílateli. Panu Zajíčkovi byl zaslán protokol o odstoupení od kupní smlouvy s vyjádřením, že vzhledem ke stavu vráceného zboží není možné vrátit kupní cenu, resp. částka vyúčtování smlouvy po odstoupení = 0,- Kč. Dále jsme zákazníkovi zaslali protokol ČP o nahlášení reklamace. Dne 30.3.2021 jsme od České pošty obdrželi zamítnutí reklamace z důvodu nedostatečného zabalení zásilky a neoznačení zásilky "křehké" ze strany odesílatele. Tuto informaci jsme předali e-mailem panu Zajíčkovi.
Dle našeho názoru jsme postupovali správně v souladu se všemi platnými předpisy.
S pozdravem
Jana Jurkeníková
Elektrometal Servis s.r.o.


Jiri Zajicek

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.5.2021 08:46, před 4 dny

Reknu to uplne jednoduse.. Potreboval jsem rychle tiskarnu pred odjezdem do Nemecka. Prisla me buhvi kdy a poslali jste me nefunkcni krumpel. Kdyz jsem vam volal tak jste me rekli at to poslu do servisu. V tu chvili me nabehli zily a poslal jsem Vam ten krumpel zpatky... Potreboval jsem tiskarnu okamzite a ne si s vama hrat na schovavanou. Okamzite jsem koupil tiskarnu od jine spolecnosti a fungovala na prvni zapojeni.. Tech 1200 stovek vem cert, ale DURAZNE VARUJI OSTATNI ZAKAZNIKY JE TO VYCHCANA SPOLECNOST NEKUPUJTE TAM NIC... Me to stalo 1200 korun Ceskych. Kdybych se byval podival na recenze tak bych od nich nic nekoupil.. Jeste jednou varuji, je to vypecena spolecnost... Nic tam nekupujte...

Reakce společnosti

Publikováno
10.5.2021 08:10, před 12 hodinami

Dobrý den,

1) pan Zajíček si objednal zboží 4.3. a hned druhý den jsme tiskárnu odesílali - to jen k jeho informaci, že mu přišla "bůhví kdy".
2) pan Zajíček nejprve skutečně telefonoval s tím, že chce tiskárnu reklamovat z důvodu, že po krátké době použití přestala tiskárna fungovat a my jsme ho odkázali na jemu nejbližší záruční servis výrobce (což je standartní postup).
3) pan Zajíček následně odstoupil od kupní smlouvy a zaslal tiskárnu zpět na adresu prodejny. Nicméně ji bohužel tak špatně zabalil a nedostatečně označil, že vrácena byla ve stavu totálního poškození.
4) my jako prodejce jsme v dobré vůli reklamovali poškození balíku Českou poštou s tím, že náhradu škody má obdržet pan Zajíček, ta bohužel tuto reklamaci zamítla z již zmiňovaných důvodů.

Pan Zajíček bohužel vrátil tiskárnu (i když tvrdí, že byla v tu chvíli nefunkční) naprosto zničenou. Takže nám dostupnými prostředky (předání do záručního servisu) nelze v žádném případě zjistit, zda vada původně na přístroji skutečně byla nebo nebyla. Dle našeho názoru nejsme jako prodejce povinni nést odpovědnost za škodu způsobenou jednáním pana Zajíčka.

Tiskárna jsme po ukončení reklamačního řízení Českou poštou převzali zpět do naší prodejny a dosud je zde k dispozici. Také o této skutečnosti jsme pana Zajíčka informovali (e-mailem dne 14.4.2021).

S pozdravem
Elektrometal.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2021 10:13, před 9 hodinami

Děkujeme stranám za součinnost. Z vyjádření spotřebitele vyplynulo, že nemá další zájem na pokračování řešení této stížnosti. Stížnost z tohoto důvodu uzavíráme.

Pouze pro úplnost uvádíme, že spotřebitel má při koupi na dálku nárok od smlouvy zásadně do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit. Odstoupí-li tímto způsobem od smlouvy, vrací si strany to, čím původně plnily, a to na své náklady. Prodávající tedy vrací spotřebiteli peněžní prostředky, zatímco spotřebitel vrací prodávajícímu zakoupené zboží (ve stavu, v jakém ho přijal).

Dle § 1833 občanského zákoníku spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. K tomuto "jinému nakládání" v řešené věci patrně došlo; strany se víceméně shodly na tom, že šlo o chybu přepravce.

Výsledek reklamace lze rozporovat, popř. se obrátit na Český telekomunikační úřad, který je v této oblasti dozorovým orgánem.

Reakce společnosti

Publikováno
10.5.2021 11:23, před 8 hodinami

Dobrý den,

1) pan Zajíček si objednal zboží 4.3. a hned druhý den jsme tiskárnu odesílali - to jen k jeho informaci, že mu přišla "bůhví kdy".
2) pan Zajíček nejprve skutečně telefonoval s tím, že chce tiskárnu reklamovat z důvodu, že po krátké době použití přestala tiskárna fungovat a my jsme ho odkázali na jemu nejbližší záruční servis výrobce (což je standartní postup).
3) pan Zajíček následně odstoupil od kupní smlouvy a zaslal tiskárnu zpět na adresu prodejny. Nicméně ji bohužel tak špatně zabalil a nedostatečně označil, že vrácena byla ve stavu totálního poškození.
4) my jako prodejce jsme v dobré vůli reklamovali poškození balíku Českou poštou s tím, že náhradu škody má obdržet pan Zajíček, ta bohužel tuto reklamaci zamítla z již zmiňovaných důvodů.

Pan Zajíček bohužel vrátil tiskárnu (i když tvrdí, že byla v tu chvíli nefunkční) naprosto zničenou. Takže nám dostupnými prostředky (předání do záručního servisu) nelze v žádném případě zjistit, zda vada původně na přístroji skutečně byla nebo nebyla. Dle našeho názoru nejsme jako prodejce povinni nést odpovědnost za škodu způsobenou jednáním pana Zajíčka.

Tiskárna jsme po ukončení reklamačního řízení Českou poštou převzali zpět do naší prodejny a dosud je zde k dispozici. Také o této skutečnosti jsme pana Zajíčka informovali (e-mailem dne 14.4.2021).

S pozdravem
Elektrometal.cz