Společnost


HILLSIDE TRADE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#50476Nevrácené peníze za vrácené zboží z www.slevolovec.cz

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

6 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2021, před 6 dny

Zdeňka Šidlová

Znění stížnosti

Dne 12.4. jsem si objednala z internetového obchodu zboží. Konkrétně závěsný posilovací systém . Zboží jsem obdržela 14.4. Bohužel se jednalo o nějakou ubohou napodobeninu TRX systému, nevyhovujícího, takže jsem obratem balíček zaslala zpět. 16.4. jsem obdržela zprávu České pošty, že společnost vrácený balík převzala. Bohužel peníze mi nevrátili, dovolat se nejde a na e maily neodpovídají. Jedná se zřejmě o další podvodný internetový obchod prodávají nekvalitní čínské zboží. Zdeňka Šidlová .


Produkt

Závěsný posilovací systém- nevyhovující,


Požadované řešení

Vrácení peněz za vrácené zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2021 11:25, před 6 dny

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Prodávajícího je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.