Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:277
Z toho za letošní rok:153
Stále v řešení:68
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 104 stížnostech.

#50482Vymazani z databaze

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2021, před 6 dny

Barbora Dušková

Znění stížnosti

Dobrý den,
žádám o okamžité vymazání veškerých osobních údajů z vaší databaze. Nepřeji si dostávát žádné další nabídky, dopisy, ani produkty.
Děkuji Dušková


Požadované řešení

Vymazani osobnich udaju a nezasilani zadnych dopisu a nabidek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.5.2021 13:44, před 6 dny

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
4.5.2021 15:10, před 6 dny

Vážená paní Dušková,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Vašemu požadavku rádi vyhovíme, nejprve bychom od Vás však potřebovali zaslat některé doplňující údaje, jako je Vaše zákaznické číslo (variabilní symbol na složence) nebo adresa, jelikož Vás nebylo možno v systému jednoznačně identifikovat. Jakmile od Vás doplňující údaje obdržíme, zablokujeme zákaznický účet a osobní údaje předáme k výmazu.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Barbora Dušková

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.5.2021 19:47, před 6 dny

Adresa Nad Opatovem 2027/3, Praha 11

Reakce společnosti

Publikováno
5.5.2021 13:17, před 5 dny

Vážená paní Dušková,
děkujeme Vám za zaslané doplňující údaje.
Dovolte mi Vás informovat, že Váš požadavek byl k dnešnímu dni vyřízen. Zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Do doby, než se příslušná informace přepíše do všech našich systémů, což může trvat několik dní se však může stát, že k Vám ještě nějaká nabídky prostřednictvím pošty, telefonu nebo emailu dorazí, protože v okamžiku blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku prosím nereagujte. Další oslovení nebude již z naší strany do budoucna iniciováno. Děkujeme a přejeme hezký den.
S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Barbora Dušková

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.5.2021 13:21, před 5 dny

Hodnocení:

Komentář: Tak doufam, ze je vse vyresene a jiz se zadne nabidky nebudou opakovat.