Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:285
Z toho za letošní rok:161
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#50487Zadost o okamzite vymazani osobnich udaju z databaze / Okamzite odstoupení od pripadne smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2021, před 3 měsíci

Kamil Couf

Znění stížnosti

Dobrý den,
tímto Vás žádám o okamžité vymazání všech mých osobních údajů z Vašich databází.
Zaroveň odstupuji od případné smlouvy a žádám o okamžité ukončení zasílání případných reklamních nabídek nebo produktů.
Nemám zájem být Vaši registrovaným zákazníkem.
Děkuji


Produkt

VS 1833356


Požadované řešení

Vymazání veškerých osobních údajů z Vašich databází a okamžité ukončení zasílání reklamních sdělení, nabídek a a jakýchkoliv zásilek/produktů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2021 11:40, před 3 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
5.5.2021 15:05, před 3 měsíci

Vážený pane Coufe,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že Váš požadavek byl k dnešnímu dni vyřízen, zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Naše společnost však eviduje telefonickou objednávku ročního balení produktu OmegaMarine Forte+, zásilku jsme odeslali, s termínem doručení okolo 23.4.2021. Pokud si jí nepřejete ponechat a uhradit, zašlete nám ji, prosím, zpět na adresu NaturaMed Pharmaceuticals, U Smaltovny 625, 370 01, České Budějovice. Po doručení zpět do našeho skladu bude související pohledávka stornována.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.6.2021 16:31, před měsícem

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.7.2021 16:39, před 4 dny

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.