Společnost


CZC.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:580
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 178 stížnostech.

#50497Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

26 minut 41 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
05.05.2021, před 3 měsíci

Lenka Sitorová

Znění stížnosti

Dne 16.2.2021 na pobočce v Ostravě jsem zakoupila synovi PC. Hned po čtrnácti dnech se projevila vada blikání monitoru obrazovky. Byly vyzkoušeny všechny kroky, jako změna monitoru, hdmi, jiné napájecí kabely, reinstalace Windows a grafických ovladačů, změna zásuvky a prodlužovačky. Již po čtvrté je pc v reklamaci. Společnost czc první a druhou reklamaci neuznala s tím, že se neprojevila. Při třetí reklamaci nám zaslali mail, že se vada projevila na grafické kartě (přesně napsali porucha grafické karty) a že jí zasílají do autorizovaného servisu. V reklamační zprávě máme však, že vyměnili CPU. Vada stále trvá, proto je pc již po čtvrté v reklamaci. Jelikož počítače testují, jak nám bylo řečeno na prodejně, jen do 24 hodin a vada se někdy projeví až po více než 24 hodinách, je možné, že se opět neprojeví. Zakoupený PC jsme od února měli doma pár dní. Nesouhlasím s vyjádřením, že se vada neprojevila. Vada je stále stejná a při třetí reklamaci ji uznali i když opět neopravili. Komunikace se společností je velmi špatná, dovolat se dá jen na pokaždé jiného operátora. Jako důkazy jsme posílali i videa s projevenou vadou. Žádám o uznání reklamace a vrácení peněz. Číslo faktury 1120978194


Produkt

PC CZC Squire GC212/Ryzen 3 3100/8GB SSD/GTX 105 Kód, sériová čísla 303919 (Squire GC212) M020010478, 262484,cena 15 009 Kč


Požadované řešení

Jelikož se žádnou reklamací nic ne vyřešilo, požadují vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2021 09:14, před 3 měsíci

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace.

Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu shodně Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005 nebo Městský soud v Praze sp. zn. 11 Co 438/2001). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Společnost CZC.cz s.r.o. se rozhodla nevyužít možnosti mimosoudního řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím svého zákaznického centra, oddělení reklamací, případně stížností. Co se týče dalšího řešení sporů se spotřebiteli, rozhodla se společnost spolupracovat pouze se službou mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci (ADR ČOI). Služba Vašestížnosti.cz je založena na principu oboustranné dobrovolnosti, proto jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.