Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:344
Z toho za letošní rok:45
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#50525Neustálý atak společnosti o úhradu platby členství na erotických stránkách

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
06.05.2021, před 3 měsíci

Roman Dvořák

Znění stížnosti

Pokud něco nepoužívám ,nehodlám platit. Nehledě na to, že sama společnost ,si neoprávněně v minulosti strhávala finance z mého účtu bez svolení .Neumim anglicky ani německy . Přišel mi email tohoto znění.Dear Sir Dvo�öák,

This is to inform you that we represent the company Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham (ZG).

You made use of chargeable services from the online community erotickesetkanicz. Your chosen user
name Roman and your email address rman.dvo@seznam.cz were recorded by our clients. Our client has
recorded all input data and the IP address of the PC used for the booking in a legally admissible
form.

As you are aware, the offer referred to above is subject to charges. Our client has already
reminded you about paying the agreed membership fees. Unfortunately, you did not react to this
reminder. You therefore still owe the due payment in the amount of EUR 12,86 plus reminder
fees and bank charges. You owe a total sum in the amount of EUR 58,28, including the charges
that arose through our involvement.

We request you to pay the above-mentioned sum in the amount of EUR 58,28 without delay, but
not later than 20.05.2021.

Please use the account information shown below to pay the debt and quote the reference 93321501057
in all payments.

If we do not receive the above-mentioned amount within the time limit, we will have to
recommend our clients to transfer the debt-collection process to a law firm that specialises in
enforcing outstanding debts.

We refer here expressly to the further costs and fees that are inevitably coupled with this.

If you pay the amount owed in full and on time, we will close the matter immediately and file the
documents.

Best regards

Fairmount GmbH

Grimmaische Straße 78
04720 Döbeln/Dresden

Telefon: 0 34 31 / 695 95 30
Telefax: 0 34 31 / 695 95 40


collection@fairmount.world

Bank account:
Postbank AG
IBAN: DE66 7001 0080 0004 0858 08
BIC: PBNKDEFFXXX


______________________________________________________________________________
The fees arise as follows:
0,7 Transaction fee in accordance with No 2300 VV RVG: : 34,30 EUR
Expenses in accordance with No 7002 VV RVG: : 6,86 EUR
0 % VAT in accordance with No 7008 VV RVG: : 0,00 EUR
Total fee : 41,16 EUR
______________________________________________________________________________Information in accordance with article 14 of the General Data Protection Regulation (GDPR)

Identity of the responsible company:
Fairmount GmbH, Grimmaische Straße 78, 04720 Döbeln / Dresden


How to contact the data protection officer:
Fairmount GmbH, data protection officer, Grimmaische Straße 78, 04720 Döbeln / Dresden, datenschutzbeauftragter@fairmount.de


Purpose of processing and legal basis:
The data are processed in order to fulfil the contract and in order to prosecute legal actions. An additional purpose that we pursue in processing data is
claims management. In accordance with article 6 para. 1 b GDPR, the data is also processed in order to fulfil a contract with your creditor referred to in
our letter stating our claims since this also includes the payment obligation. Moreover, in accordance with article 6 para. 1.f GDPR, the data must also
be processed to safeguard our legitimate interests or those of a third party. Our legitimate interests relate to the claim against you. Once the outstanding
payment has been made or the collection procedure has been concluded, the data will be processed in fulfilment of records retention obligations stipulated
in law (article 6 para. 1.c GDPR)


Data categories and the origin of the data:
We process the following categories of data: master data, communications data, contractual data, data on claims, where applicable, payment information.
The data in the categories referred to have been provided to us by the creditors referred to in our statement of claims.


Recipients:
As part of collection proceedings, we will forward your data to our client, the creditor referred to in our statement of claims, and possibly to the following
categories of recipients should this be necessary in order to collect the claim: credit agencies, service providers, third party debtors, local residents'
registration offices, the courts, bailiffs, lawyers.


Period of time during which data stored:
After the outstanding claim has been paid or the collection proceedings have ended and after a period of three years has elapsed, we verify whether we
still require your data and whether legal data retention requirements forbid deletion. In this case, your data will be deleted after the legal retention period
has ended. The law normally requires that the data be stored for up to ten years.


Rights of affected persons:
Provided that the conditions stipulated in law apply, you are entitled to the following rights in accordance with articles 15 to 22 GDPR: the right to information,
to correct and delete data, to restrict its processing and the right to transfer data. Article 14 para. 2 c in conjunction with article 21 GDPR also entitles you to
object to processing based on article 6 para. 1f GDPR.


Right to complain to the regulatory authority
In accordance with article 77 GDPR, you are entitled to complain to the regulatory authority if you are of the opinion that your personal data has not been
processed in accordance with the law. The address of the regulatory authority responsible for our company is:
Der Sächsischer Datenschutzbeauftragter, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden

Protože jsem měl mnoho jiných starostí díky cuvidu ,které zasáhli mojí rodinu , plno věcí jsem odstavil na vedlejší kolej. A proto jsem ani nijak danou společnot nekontaktoval ohledně výpovědi členství VIP na jejich stránkách, ikdyž jsem smluvně k této společnosti nikdy nic nepodepsal . Naopak tato společnost dluží mě minimálně 2000,-Kč za neoprávněné strhnutí částek za fiktivní členství.
Děkuji za případný překlad a reakci. Dvořak Roman


Produkt

Paidwings AG společnost provozující erotické seznamky ???????


Požadované řešení

REakce na moji stížnost ? asi nejsem sám koho toto společnost v podstatě využila, okradla , a nadále obtěžuje výhružkami. Neumim chodit v obchodních a soudních právech , ale jednání této společnosti je dost nekorektní.DĚKUJI za každé možné řešení.D.R.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2021 09:54, před 3 měsíci

Ačkoliv to v obsahu stížnosti není explicitně uvedeno, vycházíme při řešení stížnosti z toho, že se jedná o tzv. automatickou prolongaci [tj. situace, kdy je spotřebiteli členství automaticky obnoveno po uplynutí původně sjednané doby a to zpravidla na dobu následujících 12 měsíců; lze se však setkat s různými variacemi těchto časových úseků].

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013. To znamená, že není-li spotřebitel upozorněn na možnost automatického prodloužení smluvního vztahu ve smlouvě samotné, ale pouze v obchodních podmínkách, není toto prodloužení vůči němu účinné.

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně (k řádnému informování viz též odst. 2 tohoto vyjádření) neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána. Pokud byly spotřebiteli již účtovány neoprávněně nějaké poplatky (tj. v souvislosti s prolongovaným členstvím), rovněž by měl společnost vyzvat k jejich navrácení.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. Tím, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Inkasní společnosti nemají vůči spotřebiteli žádná zvláštní oprávnění (nejde o soudní exekutory). Případné vymáhání pohledávky může nařídit jedině soud, přičemž doposud neevidujeme jediný případ, kdy by se společnost obrátila na soud.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: 41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 BernEidgenössisches.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.6.2021 13:39, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.7.2021 14:44, před 9 dny

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.