Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#50653Nezodpověděný doporučený dopis ze dne 15. 4. 2021

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 15 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
14.05.2021, před 5 měsíci

Doubravová Jarmila Doubravová

Znění stížnosti

v rámci vašich řízení mi byla pro 2 místa v Chrudimi určena fy LAMA, která mi ovšem napočetla měsíčně tytéž obnosy, které platím u BOHEMIA ENERGY čtvrtletně:
LAMA tedy nesplnila smysl řízení.
Proto se chci vrátit zpět k BOHEMIA ENERGY.
Žádám urgentně o vyjádření.

S pozdravem
Dr. Jarmila Doubravová


Požadované řešení

Ukončení smlouvy s fy LAMA.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2021 16:40, před 5 měsíci

Pro řešení případu je klíčové, že zda se jedná o smlouvu o zastoupení ve věci "snížení nákladů za energie". Obvykle jsou takto smlouvy pojmenovány, resp. tuto informaci spotřebitel od zástupců společnosti Centrální výběrová řízení a.s. dostává při uzavření smlouvy, proto při řešení této stížnosti z tohoto předpokladu vycházíme.

Pokud se jedná o smlouvu o zastoupení ve věci "snížení nákladů za energie", je tím dán účel smluvního zastoupení, stejně tak je tím dán i pokyn pro zastupující společnost - vyjednat nižší cenu nákladů na energie.

Pokud v rozporu s tímto pokynem zastupující společnost uzavřela smlouvu s vyššími náklady, jde o podstatné porušení smlouvy. Plyne tak z § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., protože se jedná o porušení, o němž zastupující společnost musela vědět, že pokud by takové porušení spotřebitel předpokládal, nikdy by s ní smlouvu neuzavřel. Zastupující společnost opravdu nemohla předpokládat, že by s ní spotřebitel uzavřel smlouvu, pokud by věděl o tom, že bude vysoutěžena ve skutečnosti vyšší cena.

Dojde-li k podstatnému porušení smluvní povinnosti, může spotřebitel požadovat náhradu škody (§ 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tato škoda by se dle našeho názoru rovnala nákladům, o něž nynější sjednaná částka za dodávku energií převyšuje tu, kterou spotřebitel měl povinnost hradit u předcházející společnosti.

S ohledem na výši částky může spotřebitel v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírně, zvážit kontaktování advokáta (seznam např na: https://www.dtest.cz/advokati) a celou věc řešit civilněprávní žalobou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2021 13:55, před 4 měsíci

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2021 10:59, před 3 měsíci

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.