Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:285
Z toho za letošní rok:161
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 112 stížnostech.

#50701Žiadosť o okamžité vymazanie osobných údajov a vymazanie z databázy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.05.2021, před 2 měsíci

Bronislava Danihelová

Znění stížnosti

Dobrý deň,

Žiadam o vymazanie osobných údajov, vymazanie z databázy zákazníkov, žiadam aj o zrušenie zasielania akýchkoľvek ponúk pre moju osobu a akýchkoľvek daľších objednávok. Rovnako žiadam o vyjadrenie, že nie som nič dlžná vašej spoločnosti, nakoľko som si 20.2.2021 objednala ročnú zásobu vitamínu D a vyplatila poštovné 1,95eur a dnes mi prišla upomienka, že to nie je vyplatené.

Objednávka číslo: 2102601782


Ďakujem, s pozdravom
Jana Danihelová


Produkt

426 - VitaSolaris - ročná zásoba vitamínu D


Požadované řešení

vymazanie z databázy, nezasielanie akýchkoľvek ponúk pre moju osobu, vyjadrenie, že nie som nič dlžná vašej spoločnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2021 10:55, před 2 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
19.5.2021 15:31, před 2 měsíci

Vážená paní Danihelová,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás informovali, že Vaši objednávku produktu Vitamín D3 VitaSolaris evidujeme, produkt byl odeslán s termínem doručení okolo 27.2.2021. Neevidujeme však úhradu ve výši 1,95 €, která byla splatná dne 14.3.2021. Mohlo se stát, že jste, v případě, že jste hradila bankovním převodem, neuvedla variabilní a specifický symbol. V takovém případě se pak úhrada nespáruje s příslušnou fakturou. Pakliže jste částku takto uhradila, poprosíme Vás o doložení kopie platby, případně datum úhrady a číslo účtu, ze kterého jste platbu zasílala. Poté bude možné platbu dohledat a přiřadit k faktuře.
Rádi bychom Vás informovali, že zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Bronislava Danihelová

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.5.2021 15:39, před 2 měsíci

Hodnocení: