Společnost


CZC.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:580
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 178 stížnostech.

#50705Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.05.2021, před 2 měsíci

Petr Šimek

Znění stížnosti

Druhý den po koupi sluchátek, t.j.23.3. jsem pro vadu výrobku odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14dní na pobočce CZC. Zboží bylo přijato ve stavu NOVÉ, byl vystaven protokol s vrácením peněz do 6.4.
7.4., t.j. 15.den po odstoupení byl tento postup zamítnut, prý z hygienických důvodů nelze sluchátka vrátit. (zboží nebylo v žádném hygienickém obalu).
Následovala emailová korespondence, kde jsem přes opakované námitky byl nucen vrácené zboží administrativně přehodnotit na reklamaci, což jsem učinil s tím, že chci opět vrátit peníze.
Byl vytvořen jakýsi reklamační protokol, kterým se zfalšovalo datum vrácení sluchátek, stav NOVÝ se zfalšoval na UŠPINĚNÉ, reklamace nebyla následně uznána a výrobek byl prý opraven.
Argument, že jsem vracel zboží nové a druhý den po koupi, takže i v případě reklamace mám nárok na výrobek nový nebo vrácení peněz je ignorován.
1. CZC zamítlo můj nárok dle mého již po zákonné 14denní lhůtě.
2. Hygienické důvody pro vrácení nemají dle mého dostatečnou oporu v zákoně či legislativě, nemají tedy právo tímto ujednáním upírat práva spotřebitele, sami je porušují a použité totožné výrobky sami prodávají.
3. výrobek jsem reklamoval(původně vracel)neprodleně v době 14dnů od koupě, ze zákona mám právo na způsob vyřízení reklamace - vrácení peněz, což je ze strany CZC ignorováno.
4. Pokud nemohu z hygienických důvodů sluchátka vrátit, neměly být přijaty na pobočce v režimu odstoupení od smlouvy a měly být přijaty k řádné reklamaci.
5. Pokud bych měl přistoupit na jakési hygienické důvody, z těch samých hygienických důvodů nemohu sluchátka přijmout zpět.


Produkt

part number: sluchátka iBasso IT00, špunty sériové číslo: 2730031030310


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz, tak jak bylo ujednáno.
(Při vracení na pobočce výměna za nové nebyla možná, byl mi nabídnut tento způsob).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2021 14:02, před 2 měsíci

Odstoupit nemůže spotřebitel od smlouvy, pokud se jedná o hygienické potřeby prodávané v zataveném obalu, který byl rozbalen. V daném případě je nutné dobře posoudit, zda obal výrobku plní určitou hygienickou funkci a zda je možné zboží uvést do prodeje schopného stavu. Pokud by bylo možné vyměnit část zboží, která byla vložena do zvukovodu, bylo by možné od smlouvy odstoupit, spotřebitel by pak pouze odpovídal za snížení hodnoty zboží.

Výjimky z obecných pravidel je třeba vždy vykládat úžeji. Spotřebiteli je obecně dána zákonná možnost si u dodaného zboží ověřit jeho vlastnosti a funkčnost. Znamená to, že si nejen může zboží vybalit, ale i vyzkoušet a to obdobným způsobem, jako by mu to bylo umožněno v kamenné prodejně. Máme za to, že u špuntových sluchátek by nemělo být z hygienických důvodů možné od smlouvy odstoupit.

Pokud, jak spotřebitel uvádí, sluchátka v hygienickém obalu skutečně nebyla, pak by mělo být možné i u špuntových sluchátek odstoupit od smlouvy, neboť nebyla splněna podmínka prodeje zboží v zataveném hygienickém obalu.

Co se reklamace týče, obecně platí u reklamace takzvaná hierarchie nároků. To znamená, že podle ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady (opravu), v případě, že by vadu nebylo možné odstranit nebo by bylo oprava vzhledem k vadě neúměrná, pak má spotřebitel právo na dodání nové věci. Pokud to není možné, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Vždy také může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel si tedy v rámci reklamace nemůže vybírat, který z nároků bude uplatněn.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2021 11:22, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2021 11:53, před 21 hodinami

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.