Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:170
Z toho za letošní rok:12
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#50712Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 11 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.05.2021, před 2 měsíci

Jakub Mikulka

Znění stížnosti

Dne 2.11.2020 jsem zakoupil mobilní telefon Xiaomi. Během 4 měsíčního užívání se začali postupně objevovat vady, které jsem reklamoval. Z většiny se jedná o softwarové chyby. Dne 12.3.2021 jsem prvně reklamoval telefon s 11 závadami. Reklamace byla zamítnuta. Nesouhlasil jsem s tím a 12.4.2021 jsem telefon reklamoval znovu, že si na závadách trvám. Opět zamítnuto, dle servisu závady se neprojevili. Odvolal jsem se tedy na paragraf 2161 a 2169 občanského zákoníku, kde je uvedeno, že po zakoupení a reklamování výrobku do 6 měsíců musí prodejce dokázat kupujícímu vady a ne pouze jenom tvrdit, že se závada neprojevila. Z mého pohledu toto není odborné posouzení. Poskytl jsem prodejci, lhůtu v délce 2 dnů, které představují zbývající část zákonné třicetidenní lhůty pro vyřízení reklamace. Během této doby se mi nikdo neozval. Šel jsem na prodejnu, s odstoupením od kupní smlouvy. U které mi potvrdili převzetí. Emailem se mi ozval ombudsman , s tím, že si mám nechat vypracovat znalecký posudek. Měl jsem za to, že během 6 měsíců je na nich dokázat, že vada neexistuje.


Produkt

Mobilní telefon Xiaomi Mi 10T Pro 128 GB 5G - černý


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2021 14:01, před 2 měsíci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu. Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2021 11:16, před měsícem

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.7.2021 14:39, před 19 hodinami

Společnost byla kontaktována, bohužel však dosud neprojevila zájem se vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.